LHL

Hopp direkte til innhold

Hjerte- og lungeredningskurs for ditt lokallag

Bilde av to menn og en kvinne som sitter på gulvet med hver sin dukke, de skal til å lære hjerte- og lungeredning.
LHL har åtte egne kursledere som kan komme til lokallag og holde hjerte- og lungeredningskurs.

Har laget lyst til å arrangere hjerte- og lungeredningskurs? Ta kontakt med en av LHLs kursholdere.

LHL tilbyr et kurs som er tilpasset eldre menneskers mulighet til å gjøre effektiv hjerte- og lungeredning. LHL-medlemmer som har gjennomført kurset erfarte at kurset er enkelt og ukomplisert. De forteller at; "jeg lærte å redde liv på en enkel måte" og at "nå har jeg lært hjerte- og lungeredning på en time".

Kurset består av to deler der hver del varer ca. en time. Laget velger om de vil arrangere én eller begge kursdelene.

I den første kurstimen lærer deltakerne å gjenkjenne hjertestans, samarbeide med 113 og utføre brystkompresjoner.

I den andre kurstimen lærer deltakerne munn-til-munn-metoden.

LHL har åtte egne kursledere som kan komme til lokallag og holde hjerte- og lungeredningskurs. Dere velger selv hvordan dere organiserer kurset. Det kan for eksempel holdes for lagets trimgruppe, eller for medlemmer og ektefelle/partner.

Det er plass til inntil åtte deltakere på hvert kurs, og alle får øve på egen dukke. Hvis det er stor pågang fra interesserte kan man vurdere å ha flere runder med kurs på én kveld, eller ta det over flere dager.

Kurslederne gir råd om valg av lokale og har ansvar for oppbevaring og frakt av livredningsdukker og annet utstyr. Laget betaler kursleder kr 1 000,- i honorar per kurs, og dekker reisekostnader.

For å bestille kurs, ta direkte kontakt med kurslederne:

Kursledere
KurslederFraHolder kurs iMobilE-post
Arne Henriksen Asker Akershus/Oslo 95 25 10 04  arn-henr@online.no
Atle O. Sæther Kongsvinger Hedmark/Oppland/Akershus 95 80 55 83 atleolav@frisurf.no
Ellen Torjesen Risør Aust-Agder/Telemark 41 25 54 87  ellen.torjesen@gmail.com
Karsten Berntsen Os Hordaland 92 62 44 91  karsten.berntsen@bkkfiber.no
Elin Gullaksen Os Hordaland 48 20 98 78  elingull@hotmail.com
Per Bårdsen Bergen Hordaland 95 89 41 06  p-baard@online.no
Marita Aarvik Stadt Selje, Sogn og Fjordane/Sunnmøre 99 62 79 89  marita.aarvik@gmail.com
Odin A. Sørensen Tromsø Troms 94 03 56 10  odinsor@online.no