LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Hjertekirurgi avgjørende for LHL som hjertesenter

LHL har gjennom årene hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Helse Sør-Øst. Et av områdene som imidlertid har vært utfordrende i samarbeidet i alle år er åpen hjertekirurgi.

Problemet er at dersom avtalen om åpen hjertekirurgi forsvinner så må annen livsviktig hjertevirksomhet også legges ned fordi det ikke vil være faglig forsvarlig å fortsette en rekke andre hjerteprosedyrer uten kirurgi i beredskap.

For LHL som fullverdig hjertesenter vil det være dramatisk om HSØ ikke viderefører avtalen om hjertekirurgi hos LHL. Derfor var det viktig for LHL å gjennomføre aksjonen Bevar Feiringklinikken og Norges hjertetilbud, da vi fikk høre at avtalen om hjertekirurgi kunne bli kansellert fra april 2018, samtidig som vi da flytter Feiringklinikken og Glittreklinikken inn i det nye LHL-sykehuset på Gardermoen.

Dette ville i så fall betydd at LHL ikke kunne videreført vårt hjertetilbud ved det nye sykehuset ved Gardermoen. En slik avgjørelse ville da også fjernet én femtedel av hjertetilbudet i Norge.

LHLs hjertesenter består av:

  • Koronar angiografi (røntgenundersøkelse av hjertets kransårer)
  • Percutan Coronar Intervensjon - PCI (utblokking med ballong og stenting)
  • Ablasjon (Med varme- eller kuldebehandling lages det arrlinje i hjertemuskelen som blokkerer uønskede elektriske impulser for å stanse atrieflimmer)
  • TAVI (skifte av hjerteklaff med en teknikk der en «krympet» klaff føres inn via et plastrør, oftest inn i en blodåre i lysken. Klaffen utvides når den er på riktig sted i hjertet.)
  • Åpen hjertekirurgi (med åpen hjertekirurgi mener man kirurgi hvor man anvender hjertelungemaskin. Man utfører både koronar bypasskirurgi og skifte av hjerteklaff.)

I tilfelle komplikasjoner

Behovet for åpen hjertekirurgi har falt de siste årene. Grunnen til dette er at mindre invasive metoder slik som PCI overtar. Samtidig er det viktig at kompetanse på åpen hjertekirurgi opprettholdes fordi alle pasienter ikke kan behandles med minimale invasive metoder, og fordi akutte komplikasjoner ved bruk av metoder som PCI, ablasjon eller TAVI (percutan innleggelse av aortahjerteklaff) kan oppstå. For Feiringklinikken er dette et svært sentralt poeng. For å kunne utføre angiografi, PCI, ablasjon og TAVI må Feiringklinikken ha hjertekirurg i beredskap i tilfelle det oppstår komplikasjoner.

Best på pasienttilfredshet

Så lenge pasienttilfredshet har blitt målt i Norge, har LHL-klinikken hatt de mest fornøyde pasientene. Etter alle medisinske indikatorer er LHLs medisinske kvalitet like god eller bedre sammenlignet med de andre sykehusene i landet. Effektiviteten ved LHLs hjertesenter tåler enhver sammenligning med andre hjertesentere nasjonalt som internasjonalt.

Hva skjer på et hjertesenter?

Pasientene er henvist til hjertesenteret på grunn av mistanke om hjertesykdom som krever invasiv (innvendig) utredning eller behandling. Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen til hjertemuskulaturen. Det er også vanlig å undersøke hjertekamre og hjerteklaffer. Dette gjøres ofte med ultralyd, oftest er det nødvendig med en røntgenkontrastundersøkelse (angiografi med mer) i tillegg, også hos disse pasientene. Angiografiundersøkelsen utføres via et tynt plastrør, som føres fra pulsåren ved håndleddet eller fra lysken og opp til hjertet.

Resultat av angiografi vil være:

  • Normale kransårer og hjerteklaffer.
  • Forsnevring av kransårene i så liten grad at det ikke trengs utblokking med ballong eller operasjon.
  • Utblokking med ballong.
  • Operasjon av hjertets kransårer og/eller hjerteklaffer.

De fleste tilfellene der det er funn av trange blodårer som trenger behandling, kan dette behandles med PCI - en prosedyre som utføres i forlengelsen av den angiografiske undersøkelsen der man gjennomfører ballongutvidelse av innsnevringer og setter inn en stent for å sikre at blodåren holdes åpen.

De som har alvorlige innsnevringer som ikke kan behandles med PCI, eller der PCI ikke vurderes som like god behandling mht. langtidsresultatet, behandles med åpen hjertekirurgi. Hjerteklaffefeil som trenger korreksjon, og der det ikke vurderes best å gjøre dette med krympede hjerteklaffer via blodårene, må også gjennomgå åpen hjertekirurgi.

Ved Feiringklinikken er det cirka 8 prosent av de angiografiske undersøkelsene som ender med åpen kirurgi. Dette er i henhold til internasjonale retningslinjer og på linje med det andre anerkjente hjertesentra praktiserer.