LHL

Hopp direkte til innhold

LHL har rundet 50 000 medlemmer

LHLs landsmøte i 2014 satte som mål for strategiperioden at LHL skal nå 50 000 medlemmer. Nå er målet nådd.

LHL vokser i antall medlemmer for syvende år på rad. LHL har nå 50 448 medlemmer. Det er 2 232 flere enn på samme tid i fjor, og 1 488 flere enn målet som var satt for 2016. Medlemsvekst er viktig fordi flere medlemmer gir LHL politisk tyngde og økt gjennomslagskraft – og fordi enda flere hjerte-, kar- og lungesyke får gode tilbud gjennom lokallagene.

Det rettes en stor takk til alle lag, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte for fremragende innsats som samlet har bidratt til at vi i 2016 har nådd ett av LHLs viktigste mål.