LHL

Hopp direkte til innhold

LHL har solgt eiendom på Røros

Røros kommune klarte ikke å skaffe finansiering til å innfri avtalen mellom LHL og kommunen om kjøp av LHLs eiendommer på Røros. Nå har LHL solgt eiendommene til en Trondheimsbasert eiendomsaktør.

I juni 2012 vedtok LHLs landsstyre at LHL skulle selge alle sine eiendommer, også de eiendommene som er knyttet til sykehus og rehabiliteringsdrift. LHLs eiendomsvirksomhet har derfor vært organisert slik at salg kunne gjennomføres på en enkel måte.

LHL har etter vedtaket solgt eiendommen på Glittre og på Krokeide. Videre har det vært arbeidet med et salg av eiendommen på Feiring og på Røros.

På Røros har LHL over tid vært i kontakt med Røros kommune fordi kommunen har uttrykt interesse for å kjøpe LHLs eiendommer. I april ble LHL og Røros kommune enige om at kommunen skulle kjøpe rehabiliteringseiendommen og en tilleggseiendom kalt Moan gård. Kommunen tok i avtalen med LHL forbehold om politisk godkjenning og finansiering. I midten av mai fikk LHL beskjed fra Røros kommune om at de ikke klarte å finansiere kjøpet av eiendommene.

LHL har etter avklaringen fra Røros kommune henvendt seg til en annen interessent som heter Roger Grindflaten. Grindflaten er en seriøs Trondheimsbasert eiendomsaktør. LHL har nå inngått avtale med Grindflaten om at han overtar rehabiliteringseiendommen og Moan gård. Etter korte og konstruktive forhandlinger har Grindflaten og LHL kommet til enighet basert på følgende. Grindflaten kjøper eiendommene for 110 millioner kroner, LHL leier tilbake eiendommene for kr 11 millioner pr år i 12 år. Grindflaten har tiden fram til 30. juni til å ordne med finansiering. Grindflaten overtar eiendommene 15. september.

Det er viktig å være klar over at det er eiendommene på Røros LHL nå har solgt. Rehabiliteringsvirksomheten beholder LHL og den vil LHL drive i lokalene som leies tilbake fra Grindflaten.

Ved å selge eiendom frigjør LHL kapital som kan brukes til å investere i ny virksomhet til beste for LHLs medlemmer og pasientene.