LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

LHL Hjerneslag Ung Rogaland blir eget lokallag

For at LHL Hjerneslag Ung Rogaland skal kunne øke mulighetene for finansiering av sitt arbeid er det besluttet at de kan bli et eget lokallag.

LHL Hjerneslag Ung Rogaland, som fram til nå har vært en nettverksgruppe i LHL Hjerneslag Ung og med medlemmer i flere lokallag i Rogaland, har kommet i den situasjonen at de har muligheter til å utvide sitt kunstlotteri til en omsetning på over 200 000 kroner. Det vil bety enormt mye for å finansiere gruppas arbeid for unge slagrammede og pårørende.

For å kunne avholde et slik lotteri må gruppa bli godkjent som en lotteriverdig organisasjon av Lotteri- og stiftelsestilsynet. En slik søknad forutsetter at gruppa er registrert i Enhetsregisteret og blir tildelt et organisasjonsnummer.

Stor aktivitet i nettverket

Når gruppa både får eget organisasjonsnummer og har så stor aktivitet som dette nettverket har, er det i praksis blitt et lokallag. Sentralstyrets arbeidsutvalg i LHL har derfor konkludert på at det mest ryddige er at LHL Hjerneslag Ung Rogaland blir et eget lokallag i LHL med samme rettigheter og plikter som øvrige lokallag.

Når LHL Hjerneslag Rogaland etablerer seg som eget lokallag, vil de unge slagrammede og pårørende som i dag er medlemmer av ulike lokallag i Rogaland, men aktive i gruppa, selv avgjøre hvilket lokallag de ønsker å være tilknyttet i framtida. Det er grunn til å anta at de fleste blir en del av LHL Hjerneslag Ung Rogaland.

Selv om LHL Hjerneslag Ung Rogaland etableres som eget lokallag for unge slagrammede og pårørende, er alle LHLs øvrige lokallag i Rogaland fortsatt lokallag for slagrammede og pårørende. 80 prosent av de som tilhører disse gruppene er IKKE dekket av det nye lokallagets tiltenkte målgrupper. Disse har både et ønske og et behov for tilbud fra LHLs lokallag på linje med andre diagnosegrupper i LHL.

Om LHL Hjerneslag Ung Rogaland

LHL Hjerneslag Ung Rogaland har stor aktivitet. Hver måned inviteres det til treff i lokalene til Tjensvoll bydelshus i Stavanger. Samlingene har fokus på utfordringene til unge mellom ca. 18-55 år.

Samlingene inneholder både sosialt samvær og temaforedrag. LHL Hjerneslag Ung Rogaland samarbeider med ulike fagmiljøer- og -instanser, blant Stavanger universitetssjukehus og Lassa rehabilitering. Fire ganger i året har LHL Hjerneslag Ung Rogaland egne familietreff.

I tillegg til møtene/samlingene arrangeres det turer, konferanser, samarbeid med andre organisasjoner, samt at de deltar på arrangementer der deres erfaringer er av interesse for andre. LHL Hjerneslag Ung Rogaland har to aktive Facebook-grupper: En lukket side for interne diskusjoner, og en åpen side under LHL Hjerneslag Ung Rogaland. 

Her kan du lese om LHL Hjerneslag Ung-nettverkene rundt om i landet.