LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: vertikalhelse.no

LHL kjøper Vertikal Helse

LHLs landsstyre godkjente 14. april oppkjøp av Vertikal Helse AS. Formålet er å gi pasientene raskere og bedre helsehjelp, og å gjøre medisinsk kompetanse mer tilgjengelig for de som trenger det.

Vertikal Helse er en stor aktør innen medisinsk rådgivning i Norge og den største private kjøperen av helsetjenester. Selskapet er en garantist for raskest og best mulig behandling for sine medlemmer, gjennom medisinsk rådgivning, veiledning og forsikringsfinansierte helsetjenester.

– Vi kjøper Vertikal Helse fordi vi ser at våre medlemmer og andre pasienter ikke får et godt nok tilbud fra de offentlige helsetjenestene. Vi vil bidra til et bedre helse-Norge for alle pasienter, ved å gjøre medisinsk kompetanse mer tilgjengelig, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Kjøpet av Vertikal Helse AS flytter makt over til pasientene, fordi LHL blir den første pasientorganisasjonen som kan tilby medisinsk rådgivning og helseforsikringer til alle i Norge.

LHL har helt siden starten i 1943 supplert og dekket hull i det offentlige helsetilbudet. Som organisasjon vil vi fortsette å utvikle nye løsninger som virkeliggjør vår visjon om et bedre liv for mennesker som strever med sykdom.

Les mer om saken på våre nettsider her.