LHL

Hopp direkte til innhold

LHL vil gi bedre medlems- og giverservice

LHL ønsker å profesjonalisere sin medlems- og giverservice for å gi tillitsvalgte, medlemmer og givere en god, helhetlig og effektiv kundeservice.

Fra 1. september vil derfor alle telefon- og e-posthenvendelser besvares av Artisti Tale AS sitt kundesenter i Grimstad.

Artisti Tale AS har gjennom flere år besvart alle henvendelser for LHL-lotteriets kunder, og er godt kjent med LHLs virksomhetsområder.

Kundesenteret vil fortsatt være betjent mellom kl. 09.00-15.00. Telefonnummeret og e-postadressen til LHLs medlems- og giverservice forblir uendret.

Kontakt medlems- og giverservice

Slik kontakter du LHLs medlems- og giverservice:

  • Telefonnummer: 22 79 90 00 (åpent mellom kl. 09.00-15.00)
  • E-post adresse: medlem@lhl.no