LHL

Hopp direkte til innhold

Medlemsundersøkelsen 2017

For sjette gang har LHL gjennomført en medlemsundersøkelse. Resultatene gir viktig informasjon om medlemmene, deres interesser, kjennskap og tilfredshet med LHLs medlemstilbud.

Medlemsundersøkelsen ble foretatt både gjennom telefonintervjuer og spørreskjema på e-post i perioden 10. mai – 20. mai i år.

Hovedkonklusjoner fra medlemsundersøkelsen:

  • Medlemstilfredsheten er fortsatt god, og er uforandret siden siste måling i 2015, hvor vi hadde den høyeste medlemstilfredsheten siden vi startet med medlemsundersøkelsene i 2011.
  • 52 % av medlemmene er fornøyde med medlemskapet i LHL. Relativt mange av disse er «svært fornøyd».
  • Blant medlemstilbudene er det de lokale tilbudene som er den viktigste driveren for medlemstilfredsheten. Blant de lokale medlemstilbudene er det møtene i lokallagene som i størst grad påvirker hvor fornøyd man er med medlemskapet.
  • Som tidligere, har over halvparten av medlemmene en sykdom i dag. Hjertesyke utgjør den største enkeltgruppen. 2 av 10 medlemmer er rene støttemedlemmer.
  • Hovedårsak til å bli medlem i LHL er ønsket om å være oppdatert på hjerte-, kar- og lungesykdom og allergier. I tillegg er tilgang til lokale tilbud en viktig årsak til at man valgte å meldte seg inn i LHL.
  • Stadig flere nye medlemmer oppgir at de mottar informasjon fra LHL. Spesielt har LHL forbedret seg mht informasjon om lokallagstilbud som kurs, trening og treff etc.

Takk til alle som har bidratt med å svare på undersøkelsen. Kunnskap om og innsikt i medlemmenes interesser og tilfredshet med tilbudene er viktig for stadig å kunne forbedre LHLs tjenester og medlemstilbud.