LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Nye likemannstilbud i LHL

Det vokser frem nye likemannstilbud i LHL. LHL Bergen kan flagge med nyåpnet likemannstelefon, og i Rogaland har fire lag gått sammen om å bidra til oppstart av likemannstjeneste på sykehus.

Likemannstelefon i Bergen

LHL Bergen har åpnet en egen telefon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Tjenesten er betjent av likemenn og ment for pasienter som sogner til Haukeland universitetssykehus. Det er i dag sju likemenn som betjener telefonen. Tjenesten er åpen fra kl. 12.00-22.00, mandag til fredag.

Les mer om tjenesten her.

Likemannstjeneste på Stavanger universitetssykehus

20 likemenn fra fire lag i Rogaland bidrar i likemannstjeneste på SUS (Stavanger universitetssykehus). Avdeling 3H ved sykehuset har tatt dem vel i mot.

Oppstarten av tilbudet ble satt i gang av likemannskoordinator i LHL Rogaland, Gladys Salte. Høsten 2015 tok hun kontakt med avdeling 3H ved Stavanger universitetssykehus for å høre om det var mulig å gjenetablere likemannstjenesten der. Det hadde tidligere vært en likemannstjeneste ved avdeling 3H, som hadde blitt nedlagt. 

Avdelingen ønsket LHL tilbake. De ansatte erfarte at både pasienter og pårørende hadde behov for å snakke med noen som hadde opplevd hjertesykdom som, for eksempel hjerteinfarkt og hjerteflimmer, samt om bekymringer knyttet til jobb eller familieliv.

Mobilisering i lokallagene

Gladys Salte tok kontakt med aktuelle lokallag og sørget for at fire av de lokale lagene meldte på likemenn til kurs. Lokallagene som bidrar i likemannstjenesten på SUS er:

Etter likemannskurs på Bryne hotel i januar går nå 20 likemenn i turnus to og to hver onsdag på sykehuset.

Bilde av likemenn på SUS.Arne Jensen og Gladys Salte på første vakt som likemenn på SUS. Foto: Gaute Nordgren.

Avdeling 3H har gitt tjenesten tilgang til et hyggelig rom med sittegruppe og plass til LHLs brosjyremateriell. Allerede første onsdag fikk likemennene besøk av ni pasienter og flere meldte seg inn i LHL. Det ble en god start for likemannstjenesten på Stavanger universitetssykehus.