LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Nytt regelverk for kjøregodtgjørelse

Fra nyttår innføres det nye regler for kjøregodtgjørelse.

Frem til nå har arbeidsgivere/virksomheter kunnet dekke kilometergodtgjørelse etter statens satser skattefritt. Satsen for kilometergodtgjørelse er pr i dag 4,10 kroner pr km. Etter budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene er det enighet om å redusere den skattefrie kilometergodtgjørelsen til 3,80 kroner. Statens sats for kilometergodtgjørelse vil fortsatt være 4,10 i 2016. Det betyr at 30 øre pr. kjørte kilometer blir skattepliktig.

Mer informasjon om den nye ordningen finnes her.

LHL benytter statens satser for kilometergodtgjørelse. Innføringen av det nye regelverket medfører praktiske ulemper for bedriften og skattemessige ulemper for mottaker av godtgjørelsen.

Sentralstyret besluttet på sitt møte 10. desember 2015 at LHL fra og med 1.1.2016 skal benytte skattefri andel som sats ved utbetaling av kjøregodtgjørelse til tillitsvalgte i LHL.

Det ble den 9. desember 2015 gjennomført drøftinger med ansatte med det resultat at det også for ansatte vil bli benyttet skattefri andel av sats ved utbetaling av kilometergodtgjørelse fra og med 1.1.2016.