LHL

Hopp direkte til innhold

Oppfordring om innsats på hjerneslagområdet

LHL Hjerneslag er etablert som en synlig og tydelig LHL-organisasjon for slagrammede og pårørende. – Vi oppfordrer alle tillitsvalgte og lokallag til å bruke høsten til å verve medlemmer og gi tilbud til slagrammede og pårørende, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL og Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

I neste uke mottar alle lag brev med tips om hvordan man kan arbeide på hjerneslagområdet i høst, og hvilke tilbud og aktiviteter som kan etableres i regi av lokallagene for slagrammede og pårørende.

– På bakgrunn av beslutninger i LHLs styrende organer, som det har blitt orientert om tidligere, er slagrammede og pårørende som blir medlemmer i LHL tilknyttet det lokallaget de melder seg inn i med samme rettigheter og plikter som øvrige LHL-medlemmer. Dette betyr at lokallagene har en viktig rolle når det gjelder å gi tilbud om aktiviteter også til disse, sier Jahren.

Her følger noen konkrete forslag for hjerneslagarbeidet i høst:

  • Verve medlemmer og registrere disse inn i LHL Hjerneslag.
  • Bygge lokale nettverk.
  • Stand på Verdens hjerneslagdag 29. oktober: Verdens hjerneslagdag - World Stroke Day – markeres 29. oktober hvert år. I år er dette på en lørdag. Vi oppfordrer så mange som mulig til å arrangere en hjerneslagstand på nærmeste kjøpesenter for å dele ut LHLs nye brosjyre om hjerneslag og verve medlemmer. LHL er i gang med å produsere en ny brosjyre om hjerneslag.
  • Slagkaféer/temamøter i oktober og november: I høst skal Helsedirektoratet gjennomføre en nasjonal hjerneslagkampanje for å spre informasjon om symptomer på slag. Vi oppfordrer alle lokallag til å planlegge slagkaféer i november hvor man kan ha dette som tema, og invitere helsepersonell, slagrammede og pårørende fra egen region til å komme for å innlede/fortelle.
  • Hjerteflimmer/atrieflimmer-aksjon i oktober: LHL og LHL Hjerneslag skal i oktober ha en aksjon hvor vi gjennom media og sosiale medier, samt noen andre aktiviteter, retter søkelyset på hjerteflimmer (atrieflimmer). Vi oppfordrer lokallagene til også å ha dette som tema på møter. Hjerteflimmer er en av risikofaktorene for hjerneslag, slik at det er mulig å kombinere dette temaet med temaet som står under punktet over, og da i løpet av høsten ha et møte hvor man får en lege til å informere om hjerteflimmer som hovedforedrag, samtidig som man i samme møte opplyser om symptomene på slag og hvor viktig det da er umiddelbart å ringe 113 når disse oppstår.

LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge er i ferd med å etablere tettere samarbeid.

– Vi oppfordrer våre lokallag til å samarbeide om aktiviteter sammen med Afasiforbundet. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Da er det viktig å huske hvilke utfordringer afatikere har, slik at man tilpasser aktivitetene også til disse, sier Skar.

LHL Hjerneslag i sosiale medier

LHL Hjerneslag oppfordrer alle tillitsvalgte om å følge organisasjonen på sosiale medier: