LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Øker timesatsen fra kr. 80,- til kr. 100,-

Til vår store glede melder studieforbundet FUNKIS at de øker timesatsen på opplæringstilskuddet fra kr. 80,- per time til kr. 100,- per time, i tillegg til flere andre gode nyheter.

I 2019 fortsetter studieforbundet FUNKIS å fordele to typer statlig tilskudd til medlemsorganisasjonene: opplæringsstilskutt og tilretteleggingstilskudd, hvor av opplæringstilskuddet økes til kr. 100 per time.

En annen endring er at de som ønsker å søke tilretteleggingstilskudd (TRT) vil kun trenge å forholde seg til et skjema . I dette skjemaet vil søkeren kun trenge å krysse av for hvilke tilretteleggingstiltak som er gjennomført og føre opp det totale søknadsbeløpet.

En kan fortsatt søke tilretteleggingstilskudd til frivillig arbeid i forbindelse med tilretteleggingen av kurset. Satsen er den samme som i 2018,  kr. 200,- per time og maksimalt tilskuddet er kr. 3000,- eller 15 timer.