LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Øker timesatsen fra 80 til 100

Til vår store glede melder studieforbundet FUNKIS at de øker timesatsen på opplæringstilskuddet fra 80 kr per time til 100 kr per time, i tillegg til flere andre gode nyheter.

I 2019 fortsetter studieforbundet FUNKIS å fordele to typer statlig tilskudd til medlemsorganisasjonene: opplæringsstilskutt og tilretteleggingstilskudd, hvor av opplæringstilskuddet økes til kr 100 per time.

En annen endring er at de som ønsker å søke tilretteleggingstilskudd (TRT) vil kun trenge å forholde seg til et skjema . I dette skjemaet vil søkeren kun trenge å krysse av for hvilke tilretteleggingstiltak som er gjennomført og føre opp det totale søknadsbeløpet.

En kan fortsatt søke tilretteleggingstilskudd til frivillig arbeid i forbindelse med tilretteleggingen av kurset. Satsen er den samme som i 2018,  200 kr per time og maksimalt tilskuddet er 3000 kr eller 15 timer.