LHL

Hopp direkte til innhold

På jakt etter inspirasjon

19. – 21. mars var 25 tillitsvalgte fra hele landet samlet på Gardermoen for å få nye innspill og ny inspirasjon til lagsdriften. Felles for deltakerne var lang erfaring i LHLs tjeneste og ønske om å lære noe nytt.

Vi har snakket med to av deltakerne, Karin Jørgensen fra LHL Målselv og Hugo Johansen fra LHL Sande, og spurt hvorfor de valgte å melde seg på et inspirasjonskurs?

Lett å stivne i et fast spor

– Jeg ønsket å treffe andre tillitsvalgte med lang erfaring og utveksle meninger, erfaringer og synspunkter på aktuelle saker. I tillegg håpet jeg selvsagt å få ny inspirasjon og motivasjon til å fortsette som tillitsvalgt i LHL, forteller Hugo.

Karin nikker og utdyper:

– Da jeg reiste på kurset ønsket jeg å møte mange hyggelige “kolleger”. Håpet var å få inspirasjon og tips fra de andre deltakerne om ting jeg kunne bruke til fornyelse og endring i mitt eget og lagets arbeid i Målselv. Det er jo lett å “stivne” i et fast spor, og nettopp derfor er det viktig å komme sammen og utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det gjør at en blir inspirert til fornyelse og kan bidra mer positivt på det lokale plan!

Karin Jørgensen fra LHL Målselv og Hugo Johansen fra LHL Sande. Foto: John Bjørnøy

Samhold og erfaringsutveksling

Både Karin og Hugo mener de har fått god utbytte av kurset, og påpeker at selv om vi tror vi er ferdig utlært i å drive et lokallag, er dette en arena for å få gode tips og ideer til andre måter å organisere både driften og aktivitetene på – og ikke minst hvordan man best kan markedsføre laget og de aktiviteter vi tilbyr.

Karin fikk en "aha-opplevelse" av viktigheten av å sette seg klare og realistiske mål, og være seg bevisst på HVA vi gjør, HVORFOR og HVORDAN vi gjør det vi gjør.

– Økt bruk av frivillige medarbeidere, og ikke minst en bedre fordeling av ansvar og oppgaver i styret, er også viktig, forteller Hugo. Han trekker fram samholdet og erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne som viktige faktorer for at kurset opplevdes som en vitamininnsprøytning!

Nytt kurs i Bergen

Etter et vellykket kurs med dyktige kursledere fortsetter arbeidet i lagene.

– Vi skal videreformidle nye ideer og tanker, og håper både styret og medlemmene i enda større grad enn tidligere vil bidra positivt til videre vekst i lagsarbeidet. Og en stor takk til kursledelsen – og alle de hyggelige kursdeltakerne, legger de til.

Neste "Inspirasjonskurs (for gamle travere)" gjennomføres i Bergen 16. – 18. september. Har du vært tillitsvalgt i mer enn 10 år og ønsker å få inspirasjon til å se på lagsdriften og aktivitetene med nye øyne?

Da kan du sende en e-post til: