LHL

Hopp direkte til innhold

Registrering av interesseområde for medlem

Alle medlemmer blir registrert som medlemmer av LHL, og nå er det kommet på plass en løsning på nett for å registrere medlemmer med riktig interesseområde.

Landsstyret fattet 17 november i fjor følgende vedtak:

  • Medlemmene i LHL herunder LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi er medlemmer ett sted, LHL, og registreres med interesseområder. Verving skjer med andre ord kun til LHL.
  • LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi integreres fullt ut i LHL, men de fortsetter å bruke egen logo og ha eget materiell, nyhetsbrev og samlinger for å være tydelige i kommunikasjonen mot egne målgrupper. 

Som følge av dette vedtaket har vi nå gjort alle medlemmenes interesseområder tilgjengelig i LHL medlemsadministrasjon "Min side" på lhl.no. Dersom en skal kunne nå ut til alle målgrupper med tilpasset informasjon og relevante tilbud, samt ha oversikt over hvor mange vi representerer i de ulike grupper, er det viktigere enn noen gang at alle medlemmer blir registrert med interesseområder.

Medlemmenes interesseområder er kun tilgjengelig for tillitsvalgte med tilgangsrettigheter til tjenestene "administrasjon" og "SMS utsendelse" i Min side. Interesseområdene vil nå fremgå på medlemslistene, og det vil også være mulig å sende SMS til medlemmer på bakgrunn av deres interesseområde.

Vi gjør oppmerksom på at en del medlemmer har valgt ikke å oppgi et interesseområde.

Her logger du inn på Min side.