LHL

Hopp direkte til innhold

Slik søker lokallaget ExtraExpress-midler

Årets første søknadsfrist for ExtraExpress-midler er 15 mars kl. 1500. Da stenger ExtraStiftelsen sin søknadsportal. Les mer om hvordan ditt lag kan søke ExtraExpress.

Lag som ønsker å søke ExtraExpress-midler må ta kontakt med LHLs prosjektrådgiver snarest: irene.steinsvik@lhl.no eller telefon 957 06 313. Fortell kort hva dere ønsker å søke midler til og oppgi kontaktinformasjon (navn, e-postadresse og telefonnummer) på den som skal fylle ut søknaden. Prosjektrådgiver vil da opprette brukerprofil og knytte et søknadsskjema til denne i stiftelsens søknadsportal ExtraWeb.

Dere kan søke midler til lokale aktiviteter som baserer seg på frivillig innsats og som legger til rette for lokal aktivitet. Søknadssummen kan være mellom kr 5.000 og kr 30.000, og aktiviteten det søkes midler til må starte opp etter 15. mai, dvs. etter at tildelingsresultatet er klart.

Rekker dere ikke å få avgårde en søknad i denne søknadsrunden er neste søknadsfrist 15. september kl. 15.00. Ønsker dere å prøve igjen må det opprettes nytt elektronisk søknadsskjema som gjelder i neste søknadsrunde.