LHL

Hopp direkte til innhold

Takk for støtten

Fredag 8. september bekreftet Helse Sør-Øst at LHLs hjertesenter skal videreføres i henhold til gjeldene rammeavtale med stabile og forutsigbare rammebetingelser. En stor takk til LHL-lag, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte som bidro til oppmerksomhet om saken.

LHL har protestert kraftig mot det vi mener er et forsøk på å legge ned Feiringklinikken og dermed fjerne én femtedel av hjertetilbudet i Norge fra neste år.

Imponerende mobiliseringsevne

Med over 13 500 underskrifter på under én uke kan vi konkludere med at det er en imponerende mobiliseringsevne i alle deler av LHL. Dere i tillitsvalgtapparatet bør være stolte av hvordan dere og medlemmene deres responderer. At også 550 000 mennesker har sett én eller flere av de relevante innleggene på Facebook viser at hjertehelse står sterkt i hele den norske befolkningen.

– Dette vitner om et enormt engasjement og massiv støtte fra både pasienter, medlemmer, LHL-lag og befolkningen generelt, sier Frode Jahren. – Jeg vil rette en stor takk til alle som har støttet oss i denne saken.

Felles uttalelse om videreføring

Det var etter et møte mellom administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus og generalsekretær i LHL, Frode Jahren fredag 8. september at LHL og Helse Sør-Øst publiserte følgende pressemelding:

Helse Sør-Øst og LHL har hatt et langvarig og godt samarbeid til beste for hjertepasientene. Dette samarbeidet er vi enige om å fortsette og utvikle videre. Helse Sør-Øst og LHL konstaterer at de har ulik forståelse av møtet torsdag 31.8. Helse Sør-Øst bekrefter at LHLs hjertesenter skal videreføres i henhold til gjeldene rammeavtale med stabile og forutsigbare rammebetingelser. I det videre samarbeidet skal det vurderes ulike samarbeidsmodeller mellom LHL som ideell aktør og Helse Sør-Øst RHF for å sikre et godt tilbud til hjertepasientene. De årlige ytelsesforhandlingene skal avklare volum, pris og øvrige forhold for kommende år.

Generalsekretær Frode Jahren er godt fornøyd.

– Dette er en tydelig klargjøring fra Helse Sør-Øst som betyr at hjertesenteret på Feiringklinikken videreføres i det nye LHL-sykehuset på Gardermoen våren 2018.