LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Vervet 49 ny medlemmer til LHL

Åse Vinje fra LHL Finnsnes vervet hele 49 nye medlemmer til LHL i 2015. Hun er en av mange medlemmer som bidrar til at LHL når målet om medlemsvekst.

LHLs landsmøte i 2014 vedtok i LHLs strategi 2015-2017 et mål om "Årlig medlemsvekst i strategiperioden, slik at medlemstallet er minst 50 000 innen utgangen av 2017".

Det krever stor innsats og systematisk jobbing med medlemsrekrutteringstiltak for å nå målet om årlig medlemsvekst. Lagenes og medlemmenes verveinnsats er en vesentlig bidragsyter.

Åses metode

Åse Vinje fra LHL Finnsnes og omegn er blant LHLs ivrigste ververe. Hun har følgende råd å gi:

– Jeg tar telefonen og ringer rundt til folk jeg kjenner og spør om de vil bli medlem av LHL. Her i høst, i forbindelse med en kampanje, tok jeg for meg hele familien med det resultatet at mange meldte seg inn.

Åse Vinje har mange gode eksempler på hva LHL har å tilby potensielle medlemmer:

– Jeg forteller hvilken flott organisasjon LHL er og hvor viktig det er at vi har mange medlemmer. Mange medlemmer gjør oss sterkere, understreker Åse.

– LHL Finnsnes har mange tilbud til de som ønsker å benytte seg av det, som for eksempel trim, turer, sanggruppe og lagsmøter. Jeg kjenner mange folk i bygda og veit om både hjerte- og lungesyke som kunne ha stor glede av LHLs tilbud. Jeg tar for meg medlemslista og ringer folk som av ulike grunner har falt ut av lista og spør om de kunne tenke seg å fortsette å være medlem. Mange svarer ja på det. Det går kjempegreit å få nye medlemmer når du bare snakker med folk og forteller hva LHL har å tilby, konkluderer Åse.

Stadig økning av antall medlemmer

31. desember 2014 hadde LHL 47.054 medlemmer. Måltallet for antall medlemmer i 2015 var 48.000 medlemmer. Pr 31.12.15 hadde LHL 48 398 medlemmer. Det er 6. år på rad at LHL øker i antall medlemmer. Medlemsvekst er viktig fordi flere medlemmer gir LHL økt politisk tyngde og økt gjennomslagskraft.

Det rettes en stor takk til alle lag, tillitsvalgte, medlemmer og ansatte for fremragende innsats som samlet har bidratt til at vi i 2015 har nådd ett av LHLs viktigste mål.