Hopp direkte til innhold

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er utarbeidet et diplom som kan benyttes av lag som ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte/tidligere tillitsvalgte for lang og tro tjeneste. Diplomet fås ved henvendelse til LHL.

Sentralstyrets arbeidsutvalg besluttet høsten 2015 å utarbeide et diplom for lang og tro tjeneste i LHL. Beslutningen kom som et resultat av en oppfordring fra LHL Nes som savnet en hedersbevisning til medlemmer som har gjort en lang innsats, men som er mer uformell og krever kortere fartstid enn de øvrige hedersbevisningene.

Diplomet er nå utarbeidet og klart til bruk. Det er lagene selv som beslutter når de ønsker å hedre en tillitsvalgt/ tidligere tillitsvalgt med overrekkelse av et slikt diplom.

Diplomet kan fås tilsendt ved henvendelse til LHL v/Karianne Vik, e-post: karianne.vik@lhl.no.

LHLs hedersbevisninger

LHL har fra tidligere følgende hedersbevisninger (statutter vedtatt av sentralstyret januar 2012):

Hedersmerke i gull

Kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats internasjonalt eller nasjonalt i arbeidet for hjerte- og lungesyke.

Følgende kan fremme forslag til kandidater til sentralstyrets arbeidsutvalg:

  • LHLs lokallag etter vedtak i styret
  • LHLs fylkeslag etter vedtak i styret
  • Sentralstyrets medlemmer

Sentralstyrets arbeidsutvalg innstiller overfor sentralstyret som fatter vedtak i saken.

Utnevnelsen foregår på landsmøtet og består av medalje i gullforgylt sølv samt jakkemerke og diplom.

Hedersmerke i sølv

Kan gis til personer som har utmerket seg i arbeidet for hjerte- og lungesyke lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Følgende kan fremme forslag til kandidater til sentralstyrets arbeidsutvalg:

  • LHLs lokallag etter vedtak i styret
  • LHLs fylkeslag etter vedtak i styret

Sentralstyrets arbeidsutvalg fatter vedtak i saken og orienterer sentralstyret om beslutning. Utnevnelsen består av jakkemerke og diplom.

Æresmedlemmer

Kan tildeles personer som har utmerket seg i arbeidet for LHL og dets medlemmer. Vedtak fattes i lokallagets styre. Utnevnelsen består av diplom samt at lokallaget dekker æresmedlemmets medlemskontingent på livstid.

Publisert 29.06.2016