Hopp direkte til innhold

Har du hjertestarter (ICD)?

Hjertestartergruppen ønsker å bli mer synlige i organisasjonen og få oppdatert medlemskap med riktig interessekategori, slik at LHL kan gi et bedre tilbud til ICD-bærere.

LHL har fem interessegrupper. Gruppene er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, deriblant knyttet til diagnose og alder.

Her får du en nærmere presentasjon av Hjertestartergruppen, som er en interessegruppe for personer med implantert hjertestarter (ICD) og deres pårørende.

Hjertestartergruppen har registrert 167 medlemmer, men vi antar at det blant LHLs medlemmer finnes mange flere ICD-bærere. Dersom du har ICD men ikke er medlem i Hjertestartergruppen kan du melde deg inn her.

Årlig kurs

Årlig arrangeres det et to-dagers kurs for ICD-bærere og deres pårørende. Hjertestartergruppen ønsker et nært samarbeid med helsevesenet, og inviterer både helsepersonell og leverandører av hjertestartere med som forelesere. På samlingene er erfaringsutvekslingen som foregår deltakerne i mellom også veldig viktig.

Her finner du oversikten over alle interessegruppene.

Opplæring om ICD

Helseforetakene er lovpålagt å gjennomføre opplæring om ICD for pasienter og pårørende, men dette gjøres i varierende grad. Hjertestartergruppen har tett samarbeid med ulike helseforetak, og er pådrivere til at flere gjennomfører opplæring.

Egen Facebook-gruppe

På Facebook finnes en lukket gruppe hvor ICD-bærere kan treffe andre i samme situasjon.

Finn oss på Facebook.

Likepersoner

Hjertestartergruppen har også knyttet til seg likepersoner som kan kontaktes på telefon. En likeperson har selvsagt taushetsplikt og er en god lytter.

Arbeidsutvalg

Hjertestartergruppen har et arbeidsutvalg som består av seks valgte medlemmer.

Arbeidsutvalget består for tiden av:

Registrer ditt medlemskap eller bli medlem

Er du ICD-bærer som ikke har registrert denne kategorien i medlemskapet, eller kjenner du noen?

Vi minner om at nye medlemmer kan melde seg inn her.

Kontaktperson fra LHLs administrasjon er Birgit Stræde som kan ringes på tlf. 93 02 24 45 for videreformidling av kontakt med likeperson.

Medlemsservice

Spørsmål? Kontakt LHLs giver- og medlemsservice.

Telefon: 67 02 38 00

Åpningstid: mandag - fredag, kl. 09.00 til 15.00

E-post: medlem@lhl.no

Publisert 27.03.2014