Hopp direkte til innhold

Intervju med LHLs styreleder

Bilde av John Normann Melheim som legger ned grunnsteinen på LHL-klinikkene Gardermoen.
John Normann Melheim fikk gleden av å legge ned grunnsteinen på LHL-klinikkene Gardermoen i juni 2016.

John Normann Melheim ble valgt til styreleder på LHLs landsmøte 31. oktober til 2. november 2014. I disse dager er det nøyaktig ett år igjen av landsmøteperioden. Vi har snakket med styrelederen om LHL, om vervet som styreleder og om strategioppnåelse.

Hva innebærer det å være styreleder i LHL? Har det å være styreleder i LHL blitt slik du trodde det skulle bli?

Vervet har en rekke formelle oppgaver som er knytta til det å være valgt av landsmøtet til å være LHLs leder i en valgperiode. Og så er det slik at det følger mange oppgaver med, så vel formelle som mer uformelle og både på innsiden av organisasjonen og ute i det norske samfunn.

Det å være LHLs styreleder har gjerne blitt slik jeg håpet og trodde det skulle bli, kombinert med slik jeg har gjort det til selv. Jeg er kjent for å være svært aktiv og ambisiøs på vegne av LHL, og mitt daglige arbeid blir selvsagt preget av det.

Du bruker mye tid på å reise rundt i lagene og møte medlemmer og tillitsvalgte i LHL. Hva er medlemmene ute i organisasjonen opptatt av når du kommer på besøk?

De er først og fremst veldig vitebegjærlige. Det er i utgangspunktet et ubegrenset informasjonsbehov. Videre så viser de en entusiasme og stolthet overfor organisasjonen vår som varmer den valgte leder. Og så vil jeg framheve at de som er i tvil om enkeltvedtak eller ønsker en nærmere forklaring på ting som skjer, gjerne tar dette opp på en uredd måte. Det er slik det skal være i en demokratisk organisasjon som vår, og det er på den måten vi alle skal bli bedre.

Du ble høsten 2015 valgt som leder av Helsedirektoratets brukerråd. Hva innebærer dette og hva betyr det for LHL?

Rent formelt betyr det at LHLs leder er den ledende tillitsvalgte for brukerne av helse- og omsorgstjenester. En gest til meg og vår organisasjon som gir en betydelig innflytelse og muligheter til å ivareta våre interessepolitiske interesser. Arbeidsmessig betyr det en hyppig møtefrekvens og andre opptredener både internt i Helsedirektoratet og i andre fora. Veldig interessant.

På landsmøtet i 2014 ble det vedtatt en 3-årig strategi for perioden 2015-2017. I disse dager er det nøyaktig ett år igjen av strategiperioden. Hva mener du er det viktigste LHL har oppnådd så langt i strategiperioden? Hva er de store sakene for LHL i 2016 og 2017?

Dette strategidokumentet liker jeg å definere som landsmøtet sitt oppdragsdokument overfor sentralstyret. Hovedmålene er: LHL skal være en helsepolitisk maktfaktor, en sterk organisasjonsbygger og en ledende tilbyder av spesialiserte helsetjenester. I tillegg står det noe annet også i det samme strategidokumentet som er svært interessant: for å nå de ønskede posisjoner er det nødvendig å være modig og synlig, være en enhetlig organisasjon og utfordre det offentlige og private helsetilbudet.

Jeg føler meg trygg på at det skal bli en glede å rapportere tilbake på disse ambisiøse målene til neste landsmøte.

For resten av valgperioden vil det å passere den magiske grensen på 50.000 medlemmer, samt å få fylt det nye sykehuset på Gardermoen med spesialiserte helsetjenester der vi fortsatt er best på kvalitet og pasienttilfredshet, være de store sakene.

LHL er i stor omstilling om dagen. Nytt sykehus på Gardermoen, oppkjøp av Vertikal Helse og etablering av byklinikker er eksempler på at LHL gjør som LHL har lang tradisjon for – går foran, viser vei, og etablerer tilbud der vi ser at tilbudene ikke er tilstrekkelige for å ivareta pasientenes behov. Hva tror du kjennetegner LHL 10-15 år frem i tid?

Jeg har en veldig god følelse på at det som blir gjort av store grep i dag, vil være med å forme LHL for de neste 10-15 år. Det er en rød tråd gjennom landsmøtet sitt historiske vedtak om Gardermoen, videre gjennom landsmøtet sitt vedtak om strategi 2015-2017 og videre i det arbeidet som LHL og sentralstyret har fokus på i denne valgperioden. Det vil gjerne gi resultater etter hvert, som går langt ut over det som de fleste av oss ser og kan tallfeste pr dato.

Du har mange reisedøgn og til dels lange dager som styreleder i LHL. Hva liker du å bruke tiden din på når du skal "koble av" fra LHL?

Det å være styreleder for LHL har vel utviklet seg fra å være et tillitsverv til en heltidsjobb og en livsstil. Jeg føler en stor glede og takknemlighet for det, og har ikke noe spesielt behov for "å koble meg av". Ellers er det vel gjerne slik at det som tidligere hadde hovedfokus, som familieaktiviteter og hytteliv på fjellet, nå er blitt noen kjærkomne fritidssysler.

Publisert 10.10.2016