Hopp direkte til innhold

Leieavtalen for LHL-klinikkene Gardermoen ferdigforhandlet

Leieavtalen for LHL-klinikkene Gardermoen er nå ferdigforhandlet og godkjent av sentralstyret i LHL. Avtalen omfatter leieavtale for LHL-klinikkene i sykehus og pasienthotell.

Det har blitt en god avtale i tråd med forutsetningene og intensjonene om kvalitet, kapasitet og god driftsøkonomi fra LHLs landsmøtevedtak.

Arbeidet med å etablere et kraftsenter for hjerte og lungesyke, og etablere nye tjenester for at flere skal få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg, kan nå videreføres. Byggeprosjektet igangsettes etter sommerferien, samtidig som arbeidet med å etablere nye tilbud og aktiviteter fortsetter.

Selv om forhandlingene har vært lange og krevende, har en så grundig prosess vært viktig for et godt og solid resultat, og det rettes en stor takk til alle involverte.

Vi vil fortsette å holde dere orientert om framdriften i etableringen av sykehuset, både gjennom enkeltmeldinger, og artikler i Det nytter.

Les mer om det nye sykehuset på Gardermoen her. 

Publisert 05.06.2015