Hopp direkte til innhold

LHL har rundet 40 000 studietimer

Bilde av fylkesstudielederne.
Her er fylkesstudielederne på samling i Gdansk.

I 2013 feiret LHL at vi som første organisasjon i Studieforbundet Funkis rundet 30 000 studietimer. Kun to år etter har aktiviteten økt med ytterligere 10 000 timer.

Alle trodde at toppen var nådd i 2013. Men nei da – LHL har hatt økende studieaktivitet også etter 2013 og har når rundet 40 000 timer.

– Det er god grunn til å takke våre lokallag med studielederne i spissen for denne suksessen, sier rådgiver Ragnhild Rørvik i LHL.
– Men de som først og fremst skal berømmes er LHLs dyktige fylkesstudieledere som står på både tidlig og sent for å gi hjelp, veiledning og opplæring til lokallagene gjennom hele året – uten dere hadde vi ikke kunnet feire denne økningen, fortsetter hun.
– Tett oppfølging av LHLs lokale studieledere fra Funkis har også vært avgjørende for den store økningen.

Aktivitet generer aktivitet, og kursvirksomheten i LHL viser nettopp dette. Bak tallene ligger det som virkelig er viktig: våre medlemmer (og mange andre som ennå ikke er medlemmer i LHL) får være med på gode, spennende kurs lokalt der trimkursene er blitt LHLs særskilte kjennetegn. Folk kommer seg opp av godstolen, treffer andre som er i samme situasjon som dem selv, og får oppleve økt mestringsevne og bedre helse gjennom kursene. Det er det virkelig grunn til å feire!

LHL er blitt strengere på rutiner og rapportering, og det viser seg at LHLs studieledere takler nye utfordringer. Det står det respekt av. Nå går vi med optimisme og fornyede krefter inn i 2016 og håper på et aktivt og godt aktivitetssår for både tillitsvalgte og medlemmer av LHL.

Publisert 12.01.2016