Hopp direkte til innhold
Foto: vertikalhelse.no

LHL kjøper Vertikal Helse

LHLs landsstyre godkjente 14. april oppkjøp av Vertikal Helse AS. Formålet er å gi pasientene raskere og bedre helsehjelp, og å gjøre medisinsk kompetanse mer tilgjengelig for de som trenger det.

Vertikal Helse er en stor aktør innen medisinsk rådgivning i Norge og den største private kjøperen av helsetjenester. Selskapet er en garantist for raskest og best mulig behandling for sine medlemmer, gjennom medisinsk rådgivning, veiledning og forsikringsfinansierte helsetjenester.

– Vi kjøper Vertikal Helse fordi vi ser at våre medlemmer og andre pasienter ikke får et godt nok tilbud fra de offentlige helsetjenestene. Vi vil bidra til et bedre helse-Norge for alle pasienter, ved å gjøre medisinsk kompetanse mer tilgjengelig, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Kjøpet av Vertikal Helse AS flytter makt over til pasientene, fordi LHL blir den første pasientorganisasjonen som kan tilby medisinsk rådgivning og helseforsikringer til alle i Norge.

LHL har helt siden starten i 1943 supplert og dekket hull i det offentlige helsetilbudet. Som organisasjon vil vi fortsette å utvikle nye løsninger som virkeliggjør vår visjon om et bedre liv for mennesker som strever med sykdom.

Les mer om saken på våre nettsider her.

Se også samlingen vår med spørsmål og svar om oppkjøpet som vi håper kan være til hjelp i møte med medlemmer som har spørsmål til saken.

Publisert 04.05.2016