Hopp direkte til innhold

Medlemsundersøkelsen 2017

LHL har med unntak av 2016 gjennomført årlige medlemsmålinger siden 2011. I år har vi på nytt gjennomført medlemsundersøkelsen, og den ble som vanlig foretatt både gjennom telefonintervjuer og spørreskjema som ble sendt til et utvalg av medlemmene på e-post.

Medlemsundersøkelsen ble foretatt i perioden 10. mai-20. mai. Hensikten med medlemsundersøkelsen er å måle medlemstilfredsheten.

I tillegg gir medlemsundersøkelsen oss viktig innsikt om blant annet:

  • hva som er medlemmenes ønsker, interesser og behov
  • hvilke forventninger medlemmene har til LHL
  • hvor tilfredse og kjent de er med tilbudene/tjenestene de får i dag
  • hvordan vi best kan kommunisere med medlemmene våre

Hovedresultatene fra medlemsundersøkelsen blir presentert i et senere nyhetsbrev når resultatene er klare.

Publisert 23.05.2017