Hopp direkte til innhold

Det er landsmøteår

LHLs 25. ordinære landsmøte avholdes 27. til 29. oktober 2017 på Gardermoen. Alle lag fikk i mars tilsendt invitasjon. Påmeldingsfrist er satt til 2. mai 2017.

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet. Landsmøtet har som oppgave å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg. Det er viktig at lagene deltar på landsmøtet for å være med å peke ut retningen for LHL den neste landsmøteperioden og for å sikre lokal forankring av vedtak fattet på landsmøtet.

Forslag til saker, inklusiv vedtektsendringer

I henhold til LHLs vedtekter § 11 skal saker som lagene ønsker behandlet på landsmøtet, være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må derfor være sentralstyret i hende innen 27. august 2017. Forslag innkommet etter dette vil ikke kunne bli behandlet.

Det er svært viktig at fristene overholdes. Dette for å kunne følge opp bestemmelsene i LHLs vedtekter § 11 som sier at alt materiell skal være lagene i hende senest 1 måned før landsmøtet, dvs. senest 27. september 2017.

Hvem kan delta på landsmøtet?

I henhold til LHLs vedtekter § 11 består landsmøtet av en utsending fra hvert lokallag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. For hver av representantene fra lagene skal det velges 2 vararepresentanter. I henhold § 14 kan tilsluttede organisasjoner møte med en representant hver og har tale-, forslag- og stemmerett. Interesseorganisasjonene kan stille med en representant hver med tale- og forslagsrett.

Det er mulig å delta som observatør på landsmøtet. Her er det et begrenset antall plasser.

Om saker til landsmøtet

  • Forslag til revisjon av interessepolitisk program ble sendt på høring 14. mars med frist for å sende inn kommentarer 5. mai.
  • Forslag til LHLs strategi 2018-2020 ble sendt på høring til lagene 2. mars med frist for å sende inn kommentarer 5. mai.

Orientering om de økonomiske resultatene i perioden, forslag til LHLs strategi 2018-2020, forslag til LHLs interessepolitiske program samt forslag til endringer i LHLs vedtekter sendes ut til landsmøtedeltakerne etter behandling i sentralstyret. Alle saker skal være landsmøtedelegatene i hende senest 1 måned før landsmøtet. Det er viktig at laget tar sikte på å avholde et møte i løpet av høsten der landsmøtesakene blir diskutert.

Påmeldingsfrist 2. mai

Påmelding til landsmøtet skjer ved å benytte eget skjema som ble sendt ut sammen med innkallingen. Det er ulike skjemaer for delegater og observatører. Det er viktig å benytte riktig skjema for sikre all nødvendig informasjon.

Pris pr delegat er kr 3 800. Lagene blir fakturert for dette i etterkant av møtet.

Observatører må selv dekke alle kostnader for reise og hotellopphold. Oppgjør av hotellutgifter skjer direkte til hotellet ved utsjekk.

Publisert 27.04.2017