Hopp direkte til innhold

Forberedelser til landsmøtet 2017

LHLs landsmøtet 2017 finner sted på Scandic Oslo Airport, Gardermoen i tidsrommet 27. – 29. oktober. Sentralstyret behandlet i sitt møte 16. juni flere saker knyttet til oppstart av og forberedelser til landsmøtet.

Det er flere viktige dokumenter som skal behandles på landsmøtet, og sentralstyret har avklart arbeidsform og oppnevnt arbeidsgrupper i den forbindelse.

LHLs strategi 2018 – 2020

Arbeidet med LHLs strategi blir ledet av sentralstyret. Lagsamlinger og landsstyremøter er viktige arenaer for å forankre prosessen.

LHLs interessepolitiske program 2018 – 2020

Det er opprettet en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til revidert interessepolitisk program. Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:

  • Wenche Monrad, sentralstyret – leder
  • Torill Engan, LHL Røros
  • Harald Haga, LHL Hordaland
  • Jarle Heitmann, disponibel plass
  • Administrasjonen er sekretariat 

Arbeidsgruppen legger fram sin innstilling til sentralstyret i januar 2017.

LHLs vedtekter 2018 – 2020

Det er opprettet en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til reviderte vedtekter. Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:

  • Magne Hagen, sentralstyret – leder
  • Else Magni Horten, LHL Tynset
  • Gitte Korvann, LHL Akershus 
  • Paul Dahlø, disponibel plass
  • Administrasjonen er sekretariat

Arbeidsgruppen legger fram sin innstilling til sentralstyret i januar 2017.

Oppstartsignal til valgkomiteen

Valgkomiteen ved leder Berit Kvalvik har fått oppstartsignal slik at komiteen nå kan gå i gang med arbeidet med å finne kandidater til sentrale tillitsverv i organisasjonen. Landsstyremøtene vil være en viktig arena for valgkomiteen.

Publisert 30.06.2016