Hopp direkte til innhold

Frist for innsending av årsmøtedokumenter

LHL skal søke om momskompensasjon på vegne av lokallagene. For å komme med i søknadsprosessen er vi avhengig av at lagene innen fristen 1. april sender inn lagets årsberetning og regnskap for 2016, protokoll for årsmøtet og melding om valg for 2017.

Mal for innkalling til årsmøte, årsberetning og melding om valg finner dere her: Nyttige dokumenter og lenker - årsmøtedokumenter.

Det innsendte dokumentet "Melding om valg" brukes også som grunnlag for å oppdatere vervene i medlemsregisteret.