Hopp direkte til innhold

God påmelding til LHLs landsmøte

Det er påmeldt til sammen 349 deltakere på LHLs landsmøte 27.-29. oktober.

Fra lagene deltar 187 delegater som i henhold til vedtektene vedtatt på landsmøtet i 2014 er de som har både tale- forslag- og stemmerett på landsmøtet.

Det er påmeldt 52 deltakere fra landsstyret, sju fra interessegrupper og tilsluttede organisasjoner, sju fra valgkomite og kontrollkomite. I tillegg kommer 81 observatører fra lagene og inviterte gjester fra ulike samarbeidsrelasjoner.

Det vil også delta ansatte fra ulike deler av LHL for å ivareta praktiske oppgaver og administrative funksjoner i løpet av landsmøtehelgen.

I disse dager pågår det fylkesvise lagsamlingene der landsmøtet er en viktig sak. Lagsamlingene skal bidra til at lagene blir godt kjent med landsmøtesakene og at landsmøtedeltakerne kan møte godt forberedt til landsmøtet.

Mer informasjon om landsmøtet finner du her.