Hopp direkte til innhold

LHLs landsmøte 27.-29. oktober 2017

LHLs 25. ordinære landsmøte avholdes 27.-29. oktober 2017 på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og kan avgjøre ethvert spørsmål innenfor LHL. Landsmøtets vedtak er bindende for hele organisasjonen. Landsmøtets oppgave er å trekke opp linjen for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg. Landsmøtet avholdes hvert 3. år.

I henhold til § 11 består landsmøtet av en utsending fra hvert lokallag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. For hver av representantene fra lagene skal det velges to vararepresentanter. I henhold § 14 kan tilsluttede organisasjoner møte med en representant hver og har tale-, forslag- og stemmerett. Interesseorganisasjonene kan stille med en representant hver med tale- og forslagsrett. Det er mulig å delta som observatør på landsmøtet.

Innkalling til landsmøtet ble sendt til lagene i mars 2017. Påmeldingsfrist var satt til 2. mai. Påmeldingen til landsmøtet er nå lukket.

Sakspapirer

Sakspapirer til landsmøtet ble sendt til delegatene pr post 20. september 2017. Sakspapirene finner du også her:

Forslag til saksliste

Nedenfor følger forslag til saksliste:

1. Åpning
2. Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
3. Konstituering
a) Valg av dirigenter
b) Valg av sekretærer
c) Valg av tellekorps
d) Valg av redaksjonskomite for vedtekter
e) Valg av redaksjonskomite for politiske og øvrige saker
f) Valg av protokollutvalg
g) Forslag til kjøreplan
h) Forslag til saksliste
i) Forslag til forretningsorden
4. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
5. Orientering om økonomiske resultatene i perioden
6. Kontrollkomiteens rapport
7. Forslag til LHLs strategi 2018-2020
8. Forslag til LHLs interessepolitiske program 2018-2020
9. Generalsekretærens tale
10. Forslag til endringer i LHLs vedtekter
11. Valg
12. Andre innkomne forslag
13. Uttalelser fra landsmøtet
14. Avslutning

Eventuelle spørsmål om landsmøtet kan rettes til Birgit Stræde på birgit.straede@lhl.no. Tlf. 930 22 445.

 

Publisert 27.09.2017