Hopp direkte til innhold

ADL-trening i lungerehabilitering for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom

En studie av effekten av et treningsopplegg for kols-pasienter, spesielt rettet mot ADL, sammenlignet med Glittreklinikkens ordinære tilbud.

Prosjektleder: Frederik Hansen

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2010

Lungesyke har ofte problemer med å utføre dagliglivets ulike aktiviteter. Ergoterapeutens oppgave er å hjelpe pasienten til å dyrke fram og forvalte nødvendige ferdigheter og holdninger for å kunne utføre disse aktivitetene (kalt "ADL", etter engelsk "Activities of Daily Life")

ADL-trening i rehabiliteringen

Bruk av ADL-trening som intervensjonsmetode innen lungerehabilitering har ikke vært mye studert vitenskapelig. I dette prosjektet studerte vi effekten av et treningsopplegg for kols-pasienter, spesielt rettet mot ADL, og sammenlignet med klinikkens ordinære tilbud, som i dag inkluderer bare én time ADL-trening.

Eksperimentgruppen fikk, i tillegg til klinikkens ordinære tilbudet, et opplegg for ADL-trening som er forbedret og utvidet til 5 timer, mens kontrollgruppen fikk det vanlige tilbudet. For å vurdere aktivitetsproblemer og effekten av treningen brukte vi metoden Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Hvordan målte vi effektene?

Vi gjorde tre COPM-vurderinger: ved innkomst, ved utreise (etter 4 uker rehabilitering), og tre måneder etter endt opphold.

Hva fant vi?

Vi fant en positiv statistisk og klinisk signifikant forskjell mellom et fem timers ADL- treningsprogram sammenliknet med et entimes ADL- treningsprogram når det gjaldt selvrapportert opplevelse av å utføre dagliglivets aktiviteter for personer med kols. Det er av stor betydning å legge til rette for gjentakende ADL-trening i konkrete, nødvendige og ønskede aktiviteter for personer med kols.

Prosjektgruppe

  • Frederik Hansen, ergoterapeut - prosjektleder
  • Anne Marit Mengshoel, professor, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo - hovedveileder

Prosjektet er registrert følgende steder:

  • Clinical trials: NCT00887705
  • Regional etisk komité (REK): 1.2009.126

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

Hansen FB. ADL-trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom. Masteroppgave, Universitetet i Oslo (2010). Les masteroppgaven.