Hopp direkte til innhold

Angst, depresjon og fysiske plager hos kolspasienter

Er det sammenheng mellom angst og depresjon (målt med Hospital of Anxiety and Depression Scale, HADS) og fysisk helse (målt med COPD Assessment Test, CAT) hos kols-pasienter?

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2010 - 2013

Varighet: 2010 - 2013.

Prosjektets tittel: Sammenheng mellom psykisk helse og fysiske symptomer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom

Pasienter med alvorlig KOLS har dårlig livskvalitet og høy forekomst av angst og depresjon. Tidligere studier har vist sterk sammenheng mellom symptomer og funksjoner og forekomst av angst og depresjon hos pasienter med KOLS målt med det omfattende spørreskjema St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) og Hospital of Anxiety and Depression Scale (HADS). Da SGRQ er lite anvendbart er COPD Assessment Test (CAT) i økende grad i bruk klinisk for å kartlegge fysiske symptom og funksjon. Hensikten med denne studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom forekomst av angst/depresjon og funksjonsnivå og fysiske symptomer ved hjelp av spørreskjemaene HADS og CAT. 

Sekundært ønsker vi å undersøke om forekomst av angst og depresjon endres i løpet et 4 ukers rehabiliteringsopphold.Sekundært ønsker vi å undersøke om forekomst av angst og depresjon endres i løpet et 4 ukers rehabiliteringsopphold.

Prosjektgruppe

  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros
  • Martijn Spruit, CIRO+, Center for Expertise on Chronic Organ Failure
  • Sigurd Steinshamn, Norges teknisk-vitenskapelige universitet
  • P W Jones, St George, University of London

Registrering av prosjektet

Publisert 07.05.2014

Publikasjon

Hilmarsen CW, Wilke S, Engan H, Spruit MA, Rodenburg J, Janssen DJ, Steinshamn S, Jones PW, Wouters EF, Oldervoll L, Franssen FM. Impact of symptoms of anxiety and depression on COPD Assessment Test scores. European Respiratory Journal 43: 898 - 900 (2014) doi: 10.1183/09031936.00163913 | Pubmed: 24114965.