Hopp direkte til innhold

Angst og depresjon hos kreftpasienter

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2015.

Prosjektets tittel: Forekomst og symptombelastning av angst og depresjon ved kreft.

I en pilotstudie ved LHL-klinikkene Røros fant man at både nysyke og kronisk syke opplever ubehag knyttet til kreftbehandlingen, og at de opplever bedring etter rehabilitering, og bedringen vedvarer i alle fall seks måneder.

Deltakerne meldte seg til prosjektet på eget initiativ, og de fleste var høyt utdannede kvinner med brystkreft. I dette nye prosjektet vil vi analysere data fra pilotprosjektet opp mot data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) for å se nærmere på forekomst og alvorlighet av angst og depresjon hos kreftoverlevere. Videre vil vi sammenlikne resultatene med forekomst og alvorlighet av angst og depresjon i en kreftfri populasjon.

Resultater fra studien kan gi indikasjoner for planlegging og organisering av oppfølging av kreftoverlevere for angst og depresjon. 

Prosjektgruppe

  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder

Registrering av prosjektet