Hopp direkte til innhold

Arbeidsrettet rehabilitering - Dag eller Døgn?

Hvem henvises fra NAV til arbeidsrettet rehabilitering på henholdsvis Dag- eller Døgntilbud?

Prosjektleder: Christina W Hilmarsen

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2014

Varighet: 2011 - 2014.

Røros Rehabilitering har opparbeidet lang erfaring med døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering. Vi vet ikke om dagtiltak og døgntiltak tilbys ut fra faktiske forhold som sannsynliggjør at vedkommende vil ha større nytte av de ene tiltaket enn det andre. 

Muskel-skjelettplager og lettere psykiske lidelser utgjør en stor del av sykefraværet i Norge, og i lys av det er det rimelig at arbeidsrettede tiltak mot disse plagene er opprettet. I dette prosjektet ønsker vi å beskrive og sammenligne deltakerne som søkes til dag Norservice/RR dag eller døgn RR, to aktører innen ARR i midtnorge. Begge har kontrakt med NAV. Vi ønsker å sammenlikne deltakerne på sosiodemografiske forhold,  egenopplevd funksjon, og mestringsopplevelse ved oppstart av tiltakene. 

Datainnsamling er avsluttet og artikkel skrives. 

Prosjektgruppe

  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Øystein Koljedal, LHL-klinikkene Røros
  • Jon Arne Sandmæl, LHL-klinikkene Røros
  • Lars Petter Myrene, LHL-klinikkene Trondheim
  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - veileder

Registrering av prosjektet