Hopp direkte til innhold

Data i rehabilitering

Utvikling og etablering av et tilpasset dataopplæringsprogram slik at deltakere på institusjonsbasert rehabilitering kan lære hvordan de kan innhente og avgi helseopplysninger på en sikker måte.

Prosjektleder: Odd Erling Børstad

Status: Avsluttet

Varighet: 2013 - 2014

Stadig mer informasjon er tilgjengelig på data og internett, og flere tar i bruk løsninger for å utveksle helseopplysninger over internett. Innføring av elektroniske verktøy kan gi følelse av lav mestring på grunn av lite kunnskaper om data. Derfor ønsker Røros Rehabilitering å utvikle og etablere grunnleggende opplæring i bruk av data for innhenting og utveksling av helseinformasjon.

Målsetting

Målsettingen med prosjektet er å utvikle og etablere et tilpasset dataopplæringsprogram slik at deltakere på institusjonsbasert rehabiliteringsopphold kan lære hvordan de kan innhente og avgi relevante helseopplysninger på en sikker måte.

Målgruppe

Pasienter med hjerte-, lunge- eller kreftsykdom med ønske om eller behov for dataopplæring. Pasienter med hjerte-, lunge- eller kreftsykdom med ønske om eller behov for dataopplæring.

Betydning

I fagmiljøene finnes det stor skepsis til hvorvidt ulike pasientgrupper er i stand til å benytte data-verktøyene. Slike fordommer er ikke nødvendigvis til det beste for deltakeren. Dette prosjektet vil bidra med å la deltakerne utforske løsninger og å bli kjent med internett som en kilde til god informasjon, samtidig som man lærer nettvett.

Prosjektgruppe

  • Odd Erling Børstad, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering.