Hopp direkte til innhold

Effekt av lungerehabilitering på utholdenhet, ventilasjon og helserelatert livskvalitet

Lungerehabilitering gir bedre fysisk utholdenhet, og bedre livskvalitet.

Prosjektleder: Hanne Hoaas

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2013

Varighet: 2011 - 2013.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en progredierende og utbredt sykdom som har stor innvirkning på livskvaliteten til den enkelte. Blant hovedsymptomene er nedsatt fysisk kapasitet med dyspné og/eller muskeltretthet i beina. Lungerehabilitering med trening og veiledning i mestringsstrategier kan bedre fysisk kapasitet og helserelatert livskvalitet.

Konklusjon

Fire ukers gruppebasert lungerehabilitering ga positive helseeffekter som økt submaksimal utholdenhet og bedrede ventilatoriske forhold. Selv en liten endring i submaksimal utholdenhet gav en stor opplevelse av endring. Det var ingen klar bedring i helserelatert livskvalitet.

Prosjektgruppe

  • Hanne Hoaas, LHL-klinikkene Skibotn - prosjektleder
  • Ola Røksund, Høgskolen i Bergen - hovedveileder

Publisert 30.04.2014

Rapport

Hoaas H. Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie. MSc-avhandling Høgskolen i Bergen (2013). Les masteroppgaven