Hopp direkte til innhold

Effekter av nitratsupplementering på pasienter med perifer arteriesykdom

Kan rødbetjuice bedre tilstanden hos pasienter med trange årer?

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2013

Varighet: 2012 - 2013.

Perifer karsykdom er karakterisert av arteriell obstruksjon og redusert blodgjennomstrømming til lavere ekstremiteter og fører til utilstrekkeligt oksygen forsyningen. Behandlingsformer som har til hensikt å redusere oksygen forbruket vil kunne bedre funksjonsgrad og redusere symptomer. Perifer karsykdom er karakterisert av arteriell obstruksjon og redusert blodgjennomstrømming til lavere ekstremiteter og fører til utilstrekkeligt oksygen forsyningen. Behandlingsformer som har til hensikt å redusere oksygen forbruket vil kunne bedre funksjonsgrad og redusere symptomer.

Diettbasert nitrattilskudd har i flere tidligere studier vist seg å føre til redusert blodtrykk, bedre blodgjennomstrømning, redusert oksygenforbruk og økning i treningsintensitet. En tidligere studie viser disse effektene for pasienter med perifer karsykdom etter akutt dosering av diettbasert nitrat. Diettbasert nitrattilskudd har i flere tidligere studier vist seg å føre til redusert blodtrykk, bedre blodgjennomstrømning, redusert oksygenforbruk og økning i treningsintensitet. En tidligere studie viser disse effektene for pasienter med perifer karsykdom etter akutt dosering av diettbasert nitrat. 

Målsettingen for denne studien er å undersøke om lengre tids diettbasert nitrattilskudd vil kunne føre til ytterligere økning i fysisk kapasitet, reduksjon i symptom samt positiv forandring av kardiovaskulære parametre. Studien vil kunne belyse om diettbasert nitrattilskudd vil kunne være en potensielt framtidig behandlingsstrategi for pasientgruppen. Målsettingen for denne studien er å undersøke om lengre tids diettbasert nitrattilskudd vil kunne føre til ytterligere økning i fysisk kapasitet, reduksjon i symptom samt positiv forandring av kardiovaskulære parametre. Studien vil kunne belyse om diettbasert nitrattilskudd vil kunne være en potensielt framtidig behandlingsstrategi for pasientgruppen.

Prosjektgruppe

  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder

Registrering av prosjektet