Hopp direkte til innhold

Et bedre liv med ablasjonsbehandling

Prosjektet undersøker selvrapportert livskvalitet hos pasienter etter gjennomgått kateterbasert radiofrekvensablasjon (RFA) for atrieflimmer

Prosjektleder: Per Mølstad

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2014

Varighet: 2012 - 2014.

Oppfølging av pasienter som har gjennomgått kateterbasert ablasjonsbehandling av hjerteartymier og etablering av kontaktsykepleierfunksjon.

Hensikten med spørreundersøkelsen var å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon (RFA), og hvor fornøyde pasientene er med informasjon og oppfølging ved LHL-klinikkene Feiring.

Flertallet av dem som er behandlet med radiofrekvensablasjon ved Feiring er fornøyd med resultatet. De kan være aktive både fysisk og sosialt, og føler at behandlingen de har fått og får for sin atrieflimmer er god nok.

De fleste er fornøyd med den oppfølgingen og informasjonen de får i forkant av behandlingen. Vi tror at dette beror på den tette kontakten kontaktsykepleierne har med pasientene, der de har mulighet for å spørre om det de lurer på. Pasientene kan ringe alle hverdager mellom 8 og 15, og de har også mulighet for å snakke med elektrofysiolog før innleggelsen hvis de ønsker det.

Pasientene er mindre fornøyd med oppfølging i etterkant av behandlingen. Kontaktsykepleier har en samtale med pasientene etter utskrivelsen, noe som sikkert føles lite for noen. I tillegg er det en del som opplever at oppfølgingen fra lokalsykehuset er for dårlig.

Vi tror at ordningen med oppfølging fra kontaktsykepleier har vært en viktig bidragsyter til at pasientene er så fornøyde, og at en slik funksjon også kunne vært nyttig i forhold til andre pasientgrupper. Resultatene viser også at de som har flimmer 6 måneder etter ablasjonsbehandlingen er mindre fornøyd enn de som ikke har flimmer. Selv om antallet av de som har atrieflimmer nå i vår spørreundersøkelse er lite, så kan vi se en tendens til at det å ha atrieflimmer påvirker livskvaliteten i negativ retning.

Prosjektgruppe

  • Irene Røisli, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder
  • Kari Kristiansen LHL-klinikkene Feiring
  • Per Mølstad, LHL-klinikkene Feiring - veileder

Ekstern finanisering

Prosjektet har mottatt støtte fra LHLs forskningsfond

Publisert 30.04.2014

Rapport

Kristiansen K, Røisli IO, Mølstad P. Livskvalitet hos RFA-pasientene. LHL-klinikkene intern rapport (2014). Les rapporten.