Hopp direkte til innhold

Etablering av LMS på Glittre

Gjennom etablering av lærings- og mestringssenter (LMS) på klinikken ville vi få større fokus på brukermedvirkning i forhold til opplæring an pasienter og pårørende.

Prosjektleder: Grethe Amdal

Status: Avsluttet

Varighet: 2005 - 2007

Varighet: 2005 - 2007.

Brukermedvirkning - både på individ- og systemnivå - er en forutsetning for å lære og leve best mulig med kronisk lungesykdom. For at det skal skje læring og utvikling av mestringsevne, er det viktig at opplæring skjer på pasientens premisser.

Klinikken startet i 2005 oppbygging av et lærings- og mestringssenter (LMS) for å få større fokus på brukermedvirkning i forhold til opplæring. Prosjektet brukte "Standard metode for å kvalitetsutvikle læringstilbud".

Vi tror også at et slikt senter vil kunne bidra til sammenheng i behandlingskjeden. Vi har pasienter fra hele landet, og vil kunne ha stor nytte av LMS-nettverket. Siden vi sitter på spesialkompetanse på vårt felt vil vi også kunne bidra med kompetanse inn i nettverket.

Et spennende felt å utforske vil være kontakten med de lokale LMS i forhold til oppfølging av våre pasienter. Et annet viktig satsingsområde for Glittre handler om pårørende. Et LMS vil kunne være en viktig arena for utvikling av aktiviteter for pårørende.

Prosjektgruppe

  • Grethe Amdal, - prosjektleder
  • Ingrid Elise Sundfør
  • Kari Hvinden - veileder

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

HT Næss, ÅL Castilla, K Hvinden. Collaboration between experienced users and multidisciplinary professionals in patient education. ERS Annual Congress , Barcelona: thematic poster - (2010). Se og last ned posteren.

G Amdal, IE Sundfør. Etablering av lærings- og mestringssenter på Glittreklinikken - Sluttrapport. Glittre intern rapport, (2007). Les og last ned sluttrapporten.