Hopp direkte til innhold

Evaluering av informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder

Evaluering av Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuters informasjonsmateriell om bruk av energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom.

Prosjektleder: Ingrid Elise Sundfør

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2011

Varighet: 2011

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter (NFLE) har utarbeidet informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder. Prosjektet vil evaluere informasjonsmateriellet ved å sende ut spørreskjema til brukere av informasjonsmateriellet (både pasienter og ergoterapeuter).

Formål

Formålet med prosjektet er å gjøre informasjonsmateriellet mer brukervennlig. Da informasjonsmateriellet ble utviklet tok det utgangpunkt i forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra fagpersonell. Brukerperspektivet ble ikke ivaretatt på samme måten.

En evaluering med hovedfokus på brukererfaringer (pasienterfaringer) er hovedformålet med prosjektet. I tillegg er informasjonsmateriellet mest brukt av ergoterapeuter som jobber med personer med lungesykdom innen 2. og 3. linjetjenesten.

En evaluering med fokus på informasjonsmateriellets brukervennlighet i forhold til ergoterapeuter som jobber i 1. linjetjenesten er derfor også et formål med prosjektet.

Prosjektgruppe

  • Ingrid Elise Sundfør, ergoterapeut - prosjektleder.
  • Liv Elisabeth Hinderaker, ergoterapeut, Terapi/ergoterapi, Stavanger Universitetssykehus (SUS).
  • Laila Vatn Granheim, ergoterapeut.
  • Heidi Julie Bjørsrud, ergoterapeut, Moss kommune.
  • Harald Eide, brukerrepresentant, LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Bevilgningskode Helsedirektoratet: ref 2010006048

Prosjektet har mottatt ekstern finansiering fra Helsedirektoratet og LHLs forskningsfond.

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter. Prosjektrapport: En evaluering av Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter sitt informasjonsmateriell om bruk av energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom. (2012). Les og last ned sluttrapport her.

LE Hinderaker. Information folder about energy conservation techniques for people with lung disease. COTEC, Stockholm (2012)

Norsk faggruppe for lungergoterapeuter. Energibesparende arbeidsmetoder. , (2012). Les om inormasjonsmateriellet her.