Hopp direkte til innhold

Flyreiser og oksygenbehov hos kolspasienter

Hva slags symptomer får KOLS-pasienter når de reiser med fly, og trenger de ekstra oksygen?

Prosjektets tittel: Opp i det blå med kols - kronisk lungesykdom og flyreise.

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2012

Lufttrykket i en flykabin synker når flyet letter, og kroppen får derfor tilgang på litt mindre av det livsviktige oksygenet. Siden det er lungene som transporterer oksygenet inn i blodet, kunne man tenke seg at lungesyke kunne få helsemessige problemer under flyreiser.

Har kols-pasienter mer ubehag under flyturen?

Selv om det er et stort antall lungesyke som reiser med fly, blir det registrert få alvorlige hendelser. Likevel er det mange pasienter som kan fortelle at de har hatt ubehag ombord i flyet. Det finnes ingen systematisk oversikt hos flyselskapene eller forsikringsselskapene over antallet hendelser. I dette prosjektet vil vi kartlegge hva slags symptomer personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) får under flyreiser. Vi vil også prøve å forbedre eksisterende metoder for å fastsette behov for ekstra oksygen under reisen.

Kols, oksygen og flyreise - hva fant vi?

Kols, flyging og symptomer

Mange kolspasienter i Norge reiser med fly, og hver fjerde pasient har opplevd pusteproblemer under reisen. Å få pusteproblemer i en flykabin kan oppleves som svært ubehagelig.   Det var ingen klar sammenheng mellom pusteproblemer og lavt oksygeninnhold i blodet, selv om problemene i noen grad så ut til å bli avhjulpet med ekstra oksygen.

Behov for ekstra oksygen under flyreisen kan forutsies

Alvorlig oksygenmangel kan forverre blant annet underliggende hjerte- og karsykdom. Det har vært vanskelig å forutsi hvilke kolspasienter som utvikler oksygenmangel under flyreise, men i løpet av prosjektet har vi  utviklet en metode basert på pulsoksymetri i hvile og under gange for å forutsi behov for ekstra oksygen. Nå kan man derfor med enkle midler forutsi hvilke pasienter som bør anbefales oksygentilskudd under flyreisen.

Hva slags oksygenutstyr kan jeg bruke under reisen?

I internasjonal luftfart tillates to typer oksygenutstyr; oksygen gitt fra en bærbar oksygenkonsentrator, eller fra flasker med trykkoksygen. Oksygenutstyrene er testet i et lavtrykkskammer som tilsvarer en flykabin. Funnene gjør det mulig for helsepersonell å gi praktiske råd til pasienter som har behov for oksygentilskudd under flyreise. Resultatene av er nå inkludert i internasjonale retningslinjer for pasienter som skal reise med fly.

Prosjektgruppe

  • Anne Edvardsen, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Jon Andrew Hardie, Haukeland universitetssykehus
  • Jan Ove Owe, Flymedisinsk institutt
  • Carl Christian Christensen, LHL-klinikkene Glittre
  • Aina Akerø, Oslo universitetssykehus
  • Per Bakke, Haukeland universitetssykehus
  • Thomas Eagan, Haukeland universitetssykehus
  • Morten Ryg, LHL-klinikkene Glittre - veileder
  • Ole Henning Skjønsberg, Oslo universitetssykehus - hovedveileder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering og LHLs forskningsfond.

Publisert 01.04.2014

Publikasjoner

Avhandling

Edvardsen A. Flying with COPD. Prevalence of sympoms, preflight assessment and in-flight supplemental oxygen PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2013). Les avhandlingen

Originalartikler

Edvardsen A, Ryg MS, Akerø A, Christensen CC, Skjønsberg OH. COPD and air travel: does hypoxia-altitude simulation testing predict in-flight symptoms? European Respiratory Journal 42: 1216 - 1223 (2013) doi: 10.1183/09031936.00157112 | Pubmed: 23258777 . Les posteren

Edvardsen A, Akerø A, Hardie JA, Ryg MS, Eagan T, Skjønsberg OH, Bakke P. High prevalence of respiratory symptoms during air travel in patients with COPD Respiratory Medicine 105: 50 - 56 (2011) doi: 10.1016/j.rmed.2010.10.006 | Pubmed: 20974527.

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg MS, Skjønsberg OH. Air travel and COPD: a new algorithm for pre-flight evaluation Thorax 67: 964 - 969 (2012) doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-201855 | Pubmed: 22767877.

Edvardsen A. KOLS og flyreise - behov for supplerende oksygen? BestPractice Lungemedisin 8 (juni 2013): 11 - 13 (2013).

Kongressbidrag

Edvardsen A, Ryg MS, Akerø A, Christensen CC, Skjønsberg OH. Does hypoxia-altitude simulation test predict in-flight respiratory symptoms? ERS Annual Congress Barcelona: poster (2013). Les posteren

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg MS, Skjønsberg OH. Air travel and COPD: a new algorithm for pre-flight evaluation ERS Annual Congress Wien: Thematic poster (2012).

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg MS, Skjønsberg OH. May exercise SpO2 and walking distance predict in-flight hypoxemia in patients with COPD? Nordic Lung Congress Helsinki: poster (2011).

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg MS, Skjønsberg OH. Can pulse oximetry replace arterial blood gases in the Hypoxia altitude simulation test (HAST)? Nordic Lung Congress Helsinki: poster (2011).

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg MS, Skjønsberg OH. Air travel and COPD: Exercise SpO2 and walking distance as predictors for in-flight desaturation ERS Annual Congress Amsterdam: poster discussion (2011).

Edvardsen A, Akerø A, Christensen CC, Ryg MS, Skjønsberg OH. Hypoxia altitude simulation test (HAST): Arterial blood gases or pulse oximetry? ERS Annual Congress Amsterdam: poster discussion (2011).

Edvardsen A, Akerø A, Eagan T, Ryg MS, Hardie JA, Bakke P, Skjønsberg OH. In-flight respiratory symptoms and pre-flight characteristics in COPD patients ERS Annual Congress Barcelona: e-communication (2010).

Edvardsen A, Akerø A, Eagan T, Ryg MS, Hardie JA, Bakke P, Skjønsberg OH. Air travel habits in patients with COPD ERS Annual Congress Wien (2009).

Edvardsen A. Invited lecture: Practical aspects of travel ERS Annual Congress Wien (2009).

Edvardsen A, Akerø A, Eagan T, Skjønsberg OH, Bakke P, Ryg MS. Air travel and respiratory related symptoms in COPD patients and controls ERS Annual Congress Berlin (2008).