Hopp direkte til innhold

Frisk som en fisk- hva nå? – tilbud og trening lokalt

Kartlegging av trenings-/ aktivitetstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst

Prosjektleder: Grethe Frank

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2010

Varighet: 2008 - 2010.

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst har gjennomført prosjektet ”Frisk som en fisk – hva nå? – Tilbud og trening lokalt” i perioden 2008-2010. Det har vært et kartleggingsprosjekt, med mål om å synliggjøre hvilke trenings-/ aktivitetstilbud som finnes i kommunene i Helse Sør-Øst.

Bakgrunnen for prosjektet var å møte en av utfordringene mange pasienter som har vært inne til et rehabiliteringsopphold møter, nemlig det å opprettholde gode vaner i forhold til fysisk aktivitet etter hjemkomsten. Det har vært et ønske fra mange rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus å få en oversikt over hvilke treningstilbud som finnes i pasientenes hjemkommuner, slik at helsepersonell på en bedre måte kan hjelpe pasienter å finne tilbud for trening/ fysisk aktivitet på hjemstedet. Dette prosjektet har vært med på å bidra til å få en slik oversikt. Oversikten skal være med på å effektivisere og lette overgangen for pasienter fra spesialisthelsetjenesten til videre trening/rehabilitering i hjemkommunen, og er på den måten et viktig bidrag i forhold til Samhandlingsreformen.

Prosjektgruppe

  • Grethe Frank, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder

Publisert 29.04.2014

Rapport

Frank GB. Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. (2008). Les rapporten.