Hopp direkte til innhold

Kolspasienter med personlig trener via videokonferanse

Er en regional kols-tjeneste over internett gjennomførbar?

Prosjektets tittel: Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste

Prosjektleder: Paolo Zanaboni (NST)

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2014

KOLS er en kronisk lungesykdom som innebærer en betydelig byrde for pasienten i form av funksjonshemming, nedsatt livskvalitet, og høye helseutgifter. Tiltak som kan begrense sykehusinnleggelser kan vesentlig redusere den totale belastningen av denne sykdommen.

Rehabilitering via internett

Prosjektet skal undersøke om langsiktig telerehabilitering av KOLS-pasienter er gjennomførbar. Dette forskningsstudiet gir pasienter med KOLS mulighet til å bli instruert, veiledet og fulgt opp av en fysioterapeut gjennom trening hjemme. 10 deltakere fra Nord-Norge er involvert i studiet i to år. Prosjektet skal undersøke om langsiktig telerehabilitering av KOLS-pasienter er gjennomførbar. Dette forskningsstudiet gir pasienter med KOLS mulighet til å bli instruert, veiledet og fulgt opp av en fysioterapeut gjennom trening hjemme. 10 deltakere fra Nord-Norge er involvert i studiet i to år.

Tredemølle hjemme, veiledning via iPad

Forskningsteamet skaffet til veie utstyr til treningsøkter hjemme og for å følge med deltakerens helsetilstand. Utstyret som følger med hver deltaker er en tredemølle, et pulsoksymeter og en iPad med videokonferansesystem. Fysioterapeuten veileder deltakerne under trening med ukentlige videokonferanser. Disse videokonferansene kan også bestå av trening i likemannsgruppe. 

Deltakerne får tilgang til en internett-side som kurser dem og hjelper dem med mestring. Deltakerne er bedt om å fylle ut verdier på internett-sida daglig og etter hver treningsøkt. Opplysningene som deltakerne fyller inn via internettsiden blir tolket av fysioterapeuten. Hver deltaker får skreddersydd et individuelt treningsprogram som inkluderer utholdenhetstrening på tredemølla og styrketreningsøvelser. Som oftest er anbefalingen tre økter i uken. Treningsprogrammet justeres alt etter hvordan deltakerens kapasitet endrer seg. 

Prosjektgruppe

  • Paolo Zanaboni, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - prosjektleder
  • Audhild Hjalmarson, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Linda Lien, LHL-klinikkene Skibotn

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Helse Nord.

Publisert 16.05.2014

Publikasjon

Zanaboni P, Lien LA, Hjalmarsen A, Wootton R. Long-term telerehabilitation of COPD patients in their homes: interim results from a pilot study in Northern Norway.Journal of Telemedicine and Telecare 19: 425 - 429 (2013) doi: 10.1177/1357633X13506514 | Pubmed: 24218358.