Hopp direkte til innhold

Gode pasientforløp for kreftpasienter

Oppfølging av forskning og utviklingsarbeid i forbindelse med tilbud om rehabilitering for kreftpasienter ved LHL-klinikkene Røros.

Prosjektets tittel: Gode pasientforløp

Prosjektleder: Christina Hilmarsen

Status: Avsluttet

Varighet: 2013 - 2015

LHL-klinikkene Røros har gitt tilbud om institusjonsbasert rehabilitering for kreftpasienter siden 2008. Rehabiliteringsprogrammet er organisert som et forskningsprosjekt, og resultater fra første del viste at programmet var gjennomførbart for pasientene og førte til positive endringer i fysisk funksjon og livskvalitet. 

Angst og depresjon

Med prosjektet "Gode pasientforløp" ønsket vi å kartlegge angst og depresjon, samt å evaluere pasientenes egne erfaringer og nytteverdi. Resultatene viste at langt flere pasienter som deltok på rehabiliteringsprogrammet slet med symptomer på angst og depresjon sammenlignet med andre kreftpasienter som ikke deltok. Ved 7 måneders oppfølging var andelen med symptomer betydelig redusert hos pasientene som deltok på rehabilitering. 

Komme sammen og dele erfaringer

Evaluering av pasientenes erfaringer fra programmet viste at oppholdet i stor grad handlet om å komme sammen igjen som gruppe, dele erfaringer og få ny motivasjon for opprettholdelse av igangsatte endringer i hverdagen.

Prosjektgruppe

  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Jon Arne Sandmæl, LHL-klinikkene Røros 
  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - veileder

Registrering av prosjektet 

  • Prosjektnummer Kreftforeningen: 58271002

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Kreftforeningens Forskningsmidler til stillinger og drift.

 

Publisert 15.06.2015

Publikasjoner

Oldervoll LM, Thorsen L, Kaasa S, Fosså SD, Dahl A, Småstuen MC, Nystad R, Hokstad A, Smeland S, Loge JH. Inpatient versus outpatient rehabilitation after breast and gynecological cancers – a comparative study. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2: 187 (2014) doi: 10.4172/2329-9096.1000187. 

Oldervoll LM, Rønning M. Hjelper mennesker til økt livskvalitet. Om kreftrehabilitering ved Røros Rehabilitering. Kreftsykepleie 28 (4): 22 - 27 (2012).

Rønning M, Oldervoll LM. Berget i Bergstaden. Magasinet HELSE 02/11: 30 - 31 (2012).

Sandmæl JA, Oldervoll LM. Sluttrapport Gode pasientforløp. Oppfølging av forskning og utviklingsarbeid i forbindelse med tilbud om rehabilitering for kreftpasienter ved LHL-klinikkene Røros. LHL-klinikkene intern rapport (2015).