Hopp direkte til innhold

Hjerterehabilitering og livskvalitet

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2009

Varighet: 2008 - 2009.

Prosjektet var en pilotundersøkelse av effekter av hjerterehabilitering målt med selvrapporteringsskjemaene SF-36 og MacNew. Data ble innsamlet ved oppstart og avslutning av 4 ukers rehabiliteringsopphold, samt ved 5 måneder etter opphold. 

Prosjektgruppe

  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Marianne Weberg, Karolinska institutet

Publisert 19.05.2014

Publikasjoner

Weberg M, Hjermstad MJ, Hilmarsen CW, Oldervoll L. Inpatient cardiac rehabilitation and changes in self-reported health related quality of life - a pilot study. Annals of physical and rehabilitation medicine 56: 342 - 355 (2013) doi: 10.1016/j.rehab.2013.03.004 | Pubmed: 23601857.

Weberg M. Inpatient cardiac rehabilitation and changes in self-reported health related quality of life - a pilot study. MSc-avhandling Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (2012).