Hopp direkte til innhold

Intens Intensitet

Kartlegging av forholdet mellom anbefalt intensitet ved bruk av Borgs skala på ulike aktivitetsøkter og faktisk intensitet målt med pulsklokke.

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2014

Varighet: 2009 - 2014.

Det er klar sammenheng mellom maksimalt oksygenopptak (VO2max) og overlevelse hos pasienter med og uten hjerte- og karsykdom. Det later også til at det er bedre effekt av trening på høy intensitet enn trening på lav til moderat intensitet, både i forhold til en økning i VO2max og i bedring av mange hjertefysiologiske variable.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge om anbefalt grad av anstrengelse på Borg skala samsvarer med oppnådd hjertefrekvens under treningsaktivitet hos hjertepasienter som har vært behandlet for koronar hjertesykdom. Dette vil si noe denne gruppen av hjertepasienter trener med tilstrekkelig grad av intensitet for å oppnå best mulig effekt av treningen. Det er videre viktig å finne ut om pasienter som står på medikamenter som senker hjerterytmen (betablokker) kjenner seg like slitne under trening som andre, og i hvilken grad deres hjertefrekvens samsvarer med angitt grad av slitenhet. Til sist er det viktig å se om hjertepasienter med tilleggsproblematikk i form av angst og/ eller depresjon har dårligere etterlevelse av intensitetsnivå enn de uten. Dette vil kunne gi grunnlag for bedret veiledning og oppfølging av den enkelte pasient.

Prosjektgruppe

  • Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder
  • Odd Erling Børstad, LHL-klinikkene Feiring