Hopp direkte til innhold

Intervalltrening for kolspasienter

Er korte eller lange intervaller best ved gå-intervallltrening for mennesker med kols?

Prosjektets tittel: Hvilken form for gåintervaller medfører minst dyspné for pasienter med kols? En randomisert overkrysningsstudie på anvendelsen av gåintervaller som utholdenhetstrening

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2015 - 2016

Prosjektet skal bidra til å finne hvilke treningsformer som egner seg best for mennesker med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Er det korte (1 min) eller lange (3 min) gå-intervaller som gir minst dyspne og trøtthet i beina?

Deltakerne utfører to treningsøkter (korte eller lange intervaller) i tilfeldig rekkefølge, og angir dyspne og trøtthet i beina på Borg CR10-skala

Du kan trene selv om du har kols

Fysisk trening er viktig i behandlingen av kols, uavhengig av hvor alvorlig sykdommen er. Treningen skal styrke hjerte, lunge og muskulatur, og bidrar til å redusere dyspné (tung pust) og til at man blir mindre sliten og trøtt i beina.

Høy intensitet gir best trening, men med kols setter pusten stopp

Vanligvis anbefales relativ intens trening med høy puls (over 70 % av maksimal hjertefrekvens) for å få best effekt av treningen. Hos kolspasienter kan dette være vanskelig, fordi pusten stopper dem lenge før pulsen øker nok for å få treningseffekt.

Hva er den beste treningen for mennesker med kols?

Denne studien gjennomføres som et ledd i kartleggingen av gående intervalltrening for kolspasienter, en funksjonell og lett anvendelig treningsform. Videre forskning på fysiologiske effekter av gangintervalltrening vil være nødvendig. Vi tar sikte på å utforske hvilken form for gående intervalltrening som gir minst mulig tung pust. Å gjøre trening lett gjennomførbar, både med tanke på utførelse (teknisk, ressursmessig og tidsmessig) og grad av ubehag (dyspné og muskeltretthet), er viktig for å øke fysisk aktivitet, redusere symptomer og forbedre livskvaliteten gjennom et kronisk sykdomsforløp.

Prosjektgruppe

  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Andreas Tønset, LHL-klinikkene Røros 

Registrering av prosjektet