Hopp direkte til innhold

Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken.

Prosjektleder: Helene Haugland

Status: Avsluttet

Varighet: 2007 - 2012

Varighet: 2007 - 2012.

I oppfølgingen av arbeidet med å få ned sykefraværet etablerte tidligere Helse- og sosialminister Sylvia Brustad i 2007 et pilotprosjekt ved Glittreklinikken. Oppdraget var å etablere et Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsrettet lungerehabilitering.

Prosjektet skal bidra til kompetansesøkning slik at personer med lungesykdom kommer raskere tilbake i arbeidslivet, og viser til Nasjonal strategi for KOLS-området (2006-2011).

Hensikten med nasjonale kompetansesentra er å kvalitetsutvikle leverte helsetjenester innen avgrensede fagområder, her arbeidsrettet lungerehabilitering. Hovedaktiviteter er forskning, utvikling, nettverksbygging, kommunikasjon og kompetansespredning.

Prosjektgruppe

  • Helene Haugland, sykepleier, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Ulla Pedersen, fysioterapeut, LHL-klinikkene Glittre
  • Jon Andsnes Berg, lege, LHL-klinikkene Glittre
  • Kjersti Lindberg, fysioterapeut, LHL-klinikkene Glittre

Delprosjekter

  • Lunger i arbeid
  • Fysisk form og sykefravær

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Helsedirektoratet.

 

Publisert 24.04.2014

Publikasjoner

Haugland H. Sluttrapport KLAR-posjektet (2013). Les rapporten.

Haugland H. Arbeidsrettet lungerehabilitering
ved Glittreklinikken – et utviklingsprosjekt innen KLAR (2013). Les rapporten.

Eid LH, Jørgensen LK, Sigurdadottir H, Hvinden K. Written selv management plan. Nordic Lung Congress Reykavik, Island (2013).

Lindberg K, Berg JA, Pedersen U, Hvinden K. A practical approach to vocational pulmonary rehabilitation. ERS Annual Congress Barcelona: thematic poster (2010).

Lindberg K. A practical approach to vocational lung rehabilitation. Nordic Respiratory Congress for Physiotherapy Copenhagen (2010).