Hopp direkte til innhold

Kolslinjen

Prosjektet var å etablere en svartjeneste der mennesker med kols, pårørende, helsepersonell og den generelle befolkningen kan få svar på spørsmål om kols.

Prosjektleder: Åse Løken Castilla

Status: Avsluttet

Varighet: 2006 - 2007

Sykdommen kols har i de senere år både fått "navn" og et "ansikt". Når diagnosen blir mer allment kjent betyr det at stadig flere forholder seg til kols og har spørsmål knyttet til sykdommen. LHL har som pasientorganisasjon ansvar og oppgaver i forhold til å møte dette. Mange lever med kols uten å ha fått en diagnose, men kjenner på symptomene. Som syk, pårørende eller eier av symptomer finnes mange spørsmål, tanker og følelser. I en slik situasjon er det en utfordring å finne noen som er tilgjengelig og kan svare på spørsmål, gi veiledning og råd, samt generell informasjon.

LHL og Glittreklinikken ønsker å være en viktig leverandør av kompetanse i forhold til kols. I dette prosjektet ønsker man å etablere en svartjeneste der mennesker med kols, pårørende, helsepersonell og den generelle befolkningen kan få svar på spørsmål om kols, forebygging, behandling, sosiale rettigheter, og annet som kan bidra til opplevelse av mestring.

Det er et mål at LHL og Glittreklinikkens svartjeneste blir benyttet og bidrar til at befolkningen kjenner til LHL sitt landsdekkende tilbud.

Prosjektgruppe

  • Åse Løken Castilla, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering og LHLs forskningsfond.

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

Sigurdadottir H, Castilla ÅL, Hvinden K. Three years of experience with a COPD-helpline in Norway. ERS Annual Congress Barcelona: thematic poster (2010).

Castilla ÅL. Sluttrapport LHL-prosjekt Etablering av en gratis hjelpetelefon for mennesker med kols, deres pårørende, fagpersonell og befolkningen for øvrig. LHL-rapport (2009). Les rapporten.

Steen JE, Steen A (Arbeidsforskningsinstituttene). Evaluering av Kolslinjen. (2007). Les rapporten.