Hopp direkte til innhold

Kolspasienters livssituasjon

Hva forteller kols-pasienter om sitt forhold til det å ha kols?

Prosjektleder: Turid Dager

Status: Avsluttet

Varighet: 2006 - 2006

Varighet: 2006.

Formålet med undersøkelsen er å søke å forstå hvordan det er å leve med kols og bruke pasienten som ekspert på dette. I tråd med en rehabiliteringstankegang ønsker vi å identifisere hvilke hverdagsutfordringer pasienten står i, og hvordan han/hun selv beskriver endringer som ville innebære økt livskvalitet. Hvilke tiltak vil kreves fra pasienten og fra omgivelsene for å oppnå en slik

Prosjektgruppe

  • Turid Dager, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Hanne Strømsvik, LHL-klinikkene Glittre
  • Einar Haave, LHL-klinikkene Glittre - veileder

Publisert 04.04.2014

Rapport

Dager TN. “Jeg har vel ikke direkte sagt til noen at jeg har KOLS”. LHL-rapport (2006). Les rapporten.