Hopp direkte til innhold

Lavt trykk, arbeid og hypoksemi hos kols-pasienter

Er det trygt for lungepasienter å fly? Hvordan påvirker lavt atmosfæretrykk og fysisk arbeid oksygeninnholdet i blodet hos pasientene?

Prosjektleder: Carl Christian Christensen

Status: Avsluttet

Varighet: 1998 - 2006

Varighet: 1998 - 2006.

Lungesykdom er ofte ledsaget av forstyrrelser i utvekslingen av oksygen og karbondioksid i lungene, noe som kan resultere i nedsatt oksygeninnhold i blod (”hypoksemi”).  Hypoksemi kan påvirke fysisk og mental yteevne, og kan i noen tilfeller føre til komplikasjoner i hjerte/karsystemet.

I dette prosjektet studerte vi utvikling av hypoksemi under fysisk arbeid og lavt atmosfæretrykk hos pasienter med kronisk obstruktiv eller restriktiv lungesykdom. Resultatene har praktisk interesse bl a for lungepasienter som ønsker å reise med fly eller oppholde seg i høyden.

Prosjektgruppe

  • Carl Christian Christensen, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Anne Edvardsen, LHL-klinikkene Glittre
  • Morten Ryg, LHL-klinikkene Glittre - veileder
  • Ole Henning Skjønsberg, Oslo universitetssykehus - hovedveileder

Publisert 02.04.2014

Publikasjoner

Christensen CC. Effects of low atmospheric pressure and exercise on hypoxaemia in patients with chronic lung disease. Dr med-avhandling Universitetet i Oslo (2006).

Christensen CC. Er det farlig å fly hvis du har lungesykdom? Lungeposten 6: 10 - 1 (2006).

Akerø A, Christensen CC, Edvardsen A, Skjønsberg OH. Hypoxaemia in chronic obstructive pulmonary disease patients during a commercial flight. European Respiratory Journal 25: 725 - 730 (2005) Pubmed: 15802350.

Christensen CC og medarb. Relationship between exercise desaturation and pulmonary haemodynamics in COPD patients. American Thoracic Society Annual Congress San Fransisco, USA (2004).

Christensen CC, Ryg MS, Edvardsen A, Skjønsberg OH. Relationship between exercise desaturation and pulmonary haemodynamics in COPD patients. European Respiratory Journal 24: 580 - 586 (2004) Pubmed: 15459136.

Christensen CC, Edvardsen A, Ryg MS, Skjønsberg OH. Effect of exercise mode on oxygen uptake and blood gases in COPD patients. Respiratory Medicine 98: 656 - 660 (2004) doi: 10.1016/j.rmed.2003.12.002 | Pubmed: 15250232.

Christensen CC og medarb. Helsemessige problemer med flyging. Allergi i praksis nr 3: 18 - 23 (2003).

CC Christensen, MS Ryg, OK Refvem, OH Skjønsberg. Effect of hypobaric hypoxia on blood gases in patients with restrictive lung disease. European Respiratory Journal 20: 300 - 305 (2002) Pubmed: 12212959.

Christensen CC, Ryg MS, Refvem OK, Skjønsberg OH. Development of severe hypoxaemia in chronic obstructive pulmonary disease patients at 2,438 m (8,000 ft) altitude. European Respiratory Journal 15: 635 - 639 (2000) Pubmed: 10780752.